Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: informatyka; ID: 205110

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Formal description of individual learning path in Technology Enhanced Learning  

 

Akronim: INDIPATH

 

Promotor projektu: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie\Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 

Wartość projektu (PLN): 261 701

 

Kwota dofinansowania (PLN): 261 701

Czas realizacji: 18 miesięcy

 

 

Adres strony: http://indipath-project.eu/serwis/

 

 

Opis projektu:

Powszechna dostępność nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wywołuje konieczność zmian we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym także w edukacji. Z jednej strony technologie te dają nowe możliwości w zakresie nie tylko formy przekazu, ale także komunikacji i współpracy, z drugiej zaś strony zmieniają sposób percepcji informacji przez uczących się, zwłaszcza młodych ludzi. Sytuacja ta rodzi nowe oczekiwania, ale także nowe możliwości w zakresie dostosowania edukacji do indywidualnych potrzeb jej odbiorców. Celem projektu INDIPATH jest właśnie wyjście naprzeciw tym potrzebom poprzez opracowanie i opisanie mechanizmów związanych z projektowaniem indywidualnej ścieżki uczenia się, przy założeniu, że proces nauczania realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (w literaturze fachowej proces ten określa się nazwąTechnology Enhanced Learning).
Przewiduje się opracowanie algorytmu komputerowego, który pozwoli dobierać treści nauczania oraz aktywności uczących się, służące osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, w zależności od ich indywidualnych preferencji. Aby było to możliwe niezbędne jest spełnienie dwóch warunków. Pierwszym z nich jest możliwość rozpoznawania tych preferencji a drugim opracowanie takiego sposobu opisu elementów procesu kształcenia (kursu), aby można było je łączyć na różne sposoby i dzięki temu tworzyć indywidualne ścieżki prowadzące do osiągnięcia założonych celów dydaktycznych. W tym celu musi powstać formalny język opisu elementów kształcenia (obiektów wiedzy). który pozwoli na wykorzystanie dedykowanego algorytmu komputerowego do tworzenia spersonalizowanych treści dydaktycznych. Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą projektanci kursów online i kursów blended oraz nauczyciele, którzy we własnym zakresie przygotowują materiały dydaktyczne wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito