Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: doktorat; dziedzina badań: inżynieria środowiska; ID: 209947

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Application of laboratory method of selfabrasion to determind the pace of erosion processes occuring in mountain streams

 

Akronim: Abrasion

 

Promotor projektu: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Wartość projektu (PLN): 270 578

 

Kwota dofinansowania (PLN): 270 578

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: http://abrasion.ur.krakow.pl/

 

 

Opis projektu:

Podstawą ideową projektu jest stwierdzenie, że w wyniku procesów wietrzenia w szkielecie glebowym następują zmiany w jego warstwach zewnętrznych (im bardziej zwietrzała powłoka szkieletu tym zmiany są większe), które prowadzą do zmian właściwości fizyczno-mechanicznych tych warstw. W założeniu do opracowanej metodyki odwrócono ten sposób myślenia na następujący: zmiany właściwości fizyczno-mechanicznych w kolejnych warstwach szkieletu w stosunku do niezwietrzałych cząstek jądra szkieletu świadczyć będą o stopniu ich zwietrzenia. To założenie pozwoliło na szukanie sposobu mechanicznego rozdzielania kolejnych zwietrzałych warstw szkieletu ze względu na jej odporność na ścieranie. W ramach projektu proponuje się zastosowanie laboratoryjnej metody samościerania szkieletu glebowego do określania tempa procesów erozyjnych zachodzących w korycie potoku górskiego. Badanie samościeralności zostanie przeprowadzone w specjalnie do tego celu skonstruowanej aparaturze, w oparciu o założenia autorskiej metodyki badań. W oparciu o wyniki badań możliwe będzie określanie tempa erozji w korycie, powodującej m.in. pogłębianie koryta oraz zmianę warunków hydrologicznych w zlewni. Istotą proponowanej metody jest określenie podatności na stopniowe samościeranie zewnętrznych warstw rumowiska, zachodzące w środowisku wodnym. Natężenie procesu wietrzenia jest silnie uzależnione od dostępności wody, która jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem, stąd w środowisku wodnym w przypadku niektórych skał (osadowych) samościeranie cząstek powinno przebiegać szybciej. Podatność na samościeranie zachodzące w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych uznano za właściwość mechaniczną. W przypadku weryfikacji proponowanej metody badawczej możliwe będzie prognozowanie i przeciwdziałanie zjawiskom erozyjnym również w ujęciu wielkoobszarowym.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito