Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: postdoctoral; ID: 210445

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Synthesis and functionality of innovative porous clay hybrid nanostructures  

 

Akronim: FUNClay

 

Promotor projektu: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 

Wartość projektu (PLN): 394 449

 

Kwota dofinansowania (PLN): 394 449

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: http://www.ik-pan.krakow.pl/FUNClay/

 

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie oraz optymalizacja metody otrzymywania innowacyjnych nanohybrydowych katalizatorów na osnowie bezpiecznych dla środowiska minerałów ilastych do całkowitego spalania lotnych zanieczyszczeń organicznych. Badania skupią się na kierunkowej funkcjonalizacji czysto krzemionkowych materiałów mezoporowatych i kompozytów powstałych na bazie warstwowych minerałów ilastych z grupy smektytów.  Funkcjonalizacja zostanie przeprowadzona poprzez selektywny dobór miejsca wprowadzenia heteroatomu w strukturę ilastego kompozytu. Wpływ funkcjonalizacji porowatych heterostruktur ilastych na aktywność katalityczną zostanie zweryfikowany w reakcji  dekompozycji etanolu oraz w reakcji usuwania lotnych związków organicznych z gazów wylotowych, których reprezentantem jest toluen. Miejsce wprowadzenia żelaza, możliwe zmiany w koordynacji oraz stopniu utlenienia zachodzące podczas syntezy oraz w warunkach reakcji katalitycznej zostaną określone z zastosowaniem metod spektroskopii.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito