Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zdrowie; ID: 196258

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Role of the FTO dioxygenase in development of obesity - multidisciplinary study on selected model systems  

 

Akronim: FTO

 

Promotor projektu: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy polscy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego\Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Partnerzy norwescy: Oslo University Hospital, Department of Molecular Biology, Institute of Microbiology

 

Wartość projektu (PLN): 3 918 470

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 918 470

Czas realizacji: 42 miesiące

 

 

Adres strony: http://www.ibb.waw.pl/pl/Sekretariat%20Naukowy/Projekty%20strukturalne/fto

 

 

Opis projektu:

Otyłość, cukrzyca i bezdech nocny są chorobami wielogenowymi wynikającymi ze stylu życia, które stały się problemem społecznym w wielu krajach. Dwa białka z rodziny dioksygenaz AlkB, FTO i ALKBH5 są wiązane odpowiednio, z rozwojem otyłości i bezdechu. Podczas sekwencjonowania genomu ludzkiego  znaleziono pojedynczy polimorfizm nukleotydowy (SNP) w genie FTO silnie związany z otłuszczeniem i podwyższonym BMI (body mass index), jak również z otyłością i ryzykiem cukrzycy typu 2. Celem prowadzonych doświadczeń będzie oczyszczenie białek FTO i ALKBH5 oraz określenie ich struktury, rozpoznanie związku pomiędzy genotypem i zawartością FTO w ślinie, określenie obecności białka FTO w tkankach i płynach ssaczych i jego dystrybucji w różnych organach. Ocenimy przydatność poziomu  ALKBH5 jako biomarkera bezdechu. Zmutowane myszy będą kluczowym modelem dla określenia roli FTO i ALKBH5 i identyfikacji zmienionych wzorów metylacji w zmutowanych myszach. Przeprowadzona będzie dalsza analiza 6-metyladeniny (6mA), najważniejszego substratu dla obu, ALKBH5 i FTO. Działanie operacji żołądka na regulację FTO będzie badane na dwóch modelach, szczurach z insulinoopornością po operacji bariatrycznej oraz próbkach śliny pobranych od pacjentów bariatrycznych. Biochemiczna charakterystyka aktywności hydroksylacyjnej FTO i ALKBH5 będzie przeprowadzona w celu identyfikacji nowych substratów dla tych białek.
Molekularne podstawy specyficzności substratowej i struktury FTO i ALKBH5 będą wzbogacone o modelowanie in silico i analizę cross-link/LC-MS. Wszystkie materiały biologiczne i wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu będą wymieniane pomiędzy laboratoriami zgodnie z ich specjalizacją. Jest to unikalna możliwość analizy jednej próbki za pomocą różnych metod dostępnych w laboratoriach Konsorcjum wyspecjalizowanych w różnych nowoczesnych technikach. Doświadczony Zespół specjalistów i młodych naukowców będzie ustalać rolę białek FTO i ALKBH5 w rozwoju wspomnianych wyżej chorób cywilizacyjnych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito