Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 198571

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution - how do the impacts differ between biomes?

 

Akronim: WICLAP

 

Promotor projektu: Instytut Geodezji i Kartografii

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Polar Research, The Norwegian Meteorological Institute

 

Wartość projektu (PLN): 3 810 716

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 810 716

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://wiclap.eu/

 

 

Opis projektu:

Wpływ zmian klimatu na ekosystemy zależy w dużej mierze od strefy klimatycznej i typu roślinności. Podczas sezonu zimowego najbardziej stresowym czynnikiem są wysokie dodatnie temperatury połączone z utratą pokrywy śnieżnej, po których następuje silny mróz. Takie wahania temperatury wpływają niekorzystnie na rozwój roślinności w sezonie wegetacyjnym. Drugi ważny czynnik stresowy stanowi zanieczyszczenie powietrza. Głównym celem prezentowanego projektu jest przebadanie, w jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do obniżenia odporności roślin na zmiany klimatyczne. W trakcie prac zostanie przebadane zróżnicowanie stresu roślin w zależności od strefy klimatycznej (umiarkowana – Polska, arktyczna – Svalbard), zanieczyszczenia powietrza oraz dla różnych typów roślinności (lasy iglaste, liściaste, mchy i porosty). By możliwe było osiągnięcie celu projektu, zostanie przeprowadzona szczegółowa przestrzenna i czasowa analiza danych meteorologicznych w połączeniu z analizą wskaźników roślinnych, otrzymywanych na podstawie obrazów satelitarnych i lotniczych. Informacja o zanieczyszczeniu powietrza będzie pochodzić ze stacji naziemnych oraz z satelitarnego instrumentu Sciamachy. Wyniki analizy stanu roślinności, wyrażonego za pomocą teledetekcyjnych wskaźników roślinnych  zostaną zweryfikowane za pomocą archiwalnych i aktualnych naziemnych pomiarów spektroradiometrycznych. Pomiary będą przeprowadzone na 5 obszarach badawczych (trzy obszary w Polsce, dwa na Svalbardzie).  Równolegle zostaną wykonane naziemne pomiary zawartości metali ciężkich w roślinach. W celu pełnego przebadania zależności pomiędzy zimowymi ociepleniami, zanieczyszczeniem powietrza a kondycją roślinności zostanie również przeprowadzony eksperyment w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych w norweskim laboratorium w Tromsø. Wyniki realizacji projektu będą porównane z badaniami prowadzonymi w strefie lasów borealnych przez Norweski Instytut Badań Przyrodniczych.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito