Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 199522

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Mires and climate: towards enhancing functional resilience of fen peatlands  

 

Akronim: MIRACLE

 

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski\Wydział Biologii

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology, Museum of Natural History and Archaeology, Section of Natural History

 

Wartość projektu (PLN): 3 929 199

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 929 199

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.biol.uw.edu.pl/miracle/

 

 

Opis projektu:

Torfowiska niskie, jedne z najbardziej zagrożonych ekosystemów Europy, podlegają przekształceniom na skutek zmian klimatu, przede wszystkim z powodu zmian ilości opadów atmosferycznych i zmian częstości występowania zjawisk ekstremalnych. Celem projektu MIRACLE, realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Museum of Natural History and Archaeology, Norwegian University of Science and Technology, jest poszerzenie wiedzy o mechanizmach warunkujących ekologiczną odporność torfowisk niskich i zaproponowanie strategii długoterminowego wzmacniania różnorodności biologicznej torfowisk niskich i ich usług ekosystemowych. Planowane jest opracowanie modeli ekologicznych, opartych na analizie dużych zestawów danych: danych paleoekologicznych i współczesnych danych o roślinności i warunkach siedliskowych, zgromadzonych na polskich i norweskich torfowiskach. Modele zostaną przetestowane na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego, dla którego planowane jest przygotowanie scenariuszy działań adaptacyjnych do zmian klimatu.  Obydwa zespoły badawcze udostępniają swoją wiedzę oraz zbiory danych z długookresowych badań prowadzonych na poszczególnych torfowiskach. Połączenie różnego typu danych w jedną bazę danych będzie stanowiło użyteczne narzędzie dla kolejnych projektów badawczych oraz dla planowania działań z zakresu ochrony przyrody.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito