Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: nauki społeczne i współpraca dwustronna; ID: 199921

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Value of Transboundary Nature Protected Areas Situated near the EU Outer Borders  

 

Akronim: TRANPAREA

 

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski\Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Institute of Transport Economics (TØI)

 

Wartość projektu (PLN): 2 096 832

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 096 832

Czas realizacji: 35 miesięcy

 

 

Adres strony: http://tranparea.wne.uw.edu.pl/index.php?id=3

 

 

Opis projektu:

Transgraniczne obszary chronione (TNPA) dają mieszkańcom krajów europejskich znaczącą część dobrobytu. Jednak ekonomiczna optymalność ich powołania oraz zarządzania nimi są skomplikowane poprzez oddziaływanie czynników natury trans granicznej, jak  również poprzez brak odpowiednich badań. Dany projekt ma na celu zbadać empirycznie czy TNPA położone na zewnętrznych granicach UE kwalifikują się jako międzynarodowe dobra publiczne. W  tym celu zbadane zostaną  preferencje deklarowane przez ludzi oraz ich zachowanie. Projekt ma wyjaśnić jak kształtują się preferencje obywateli krajów UE i spoza  UE w stosunku do TNPA. Co najmniej dwa opracowania naukowe zostaną  przygotowane do publikacji w specjalistycznych pismach branżowych.  Kluczowe wyniki, konkluzje oraz implikacje polityczne przekazane zostaną zainteresowanym instytucjom, ekspertom oraz szerszej publiczności. Uczeni, pracownicy administracji publicznej będą czerpać bezpośrednie korzyści, podczas gdy całe społeczeństwo odniesie korzyści w szerszym zakresie z tytułu optymalizacji ochrony przyrody. Partnerzy będą współpracować na wszystkich etapach poprzez konsultacje, wymianę informacji, obustronne wsparcie merytoryczne oraz wspólne działania naukowo-badawcze. Partnerstwo przewiduje realizację studium porównawczego, co pozwoli bardziej lepiej zbadać to zjawisko i przedstawić wyniki badania.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito