Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: nauki społeczne i współpraca dwustronna; ID: 200856

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Promoting Active Aging in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies

 

Akronim: PRACTA

 

Promotor projektu: Warszawski Uniwersytet Medyczny\II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology

 

Wartość projektu (PLN): 2 974 211

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 974 211

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.practa.wum.edu.pl/

 

 

Opis projektu:

Dane demograficzne jednoznacznie wskazują na postępujący wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie i wynikające z tego obciążenie publicznej opieki zdrowia. Jednocześnie, niewiele wiadomo na temat potrzeb seniorów wobec ochrony zdrowia oraz możliwości lekarzy w zakresie promowania aktywnego starzenia. Wskaźniki dotyczące otyłości osób starszych w naszym kraju są alarmujące, gdyż problem ten dotyczy 50% Polaków. Wskaźniki aktywności fizycznej i pomyślnego starzenia (1,6%) należą do najniższych w Europie. Norwegia jest przykładem kraju, gdzie sytuacja w tym zakresie jest dokładnie przeciwna. Głównym założeniem projektu jest to, że wzmocnienie interpersonalnych kompetencji lekarzy może być szansą na promowanie aktywnego starzenia w społeczeństwie.
Cele realizowanego projektu są następujące: po pierwsze, określenie struktury psychospołecznych potrzeb pacjentów w wieku senioralnym korzystających z publicznej opieki zdrowotnej oraz ocena interpersonalnych kompetencji  i umiejętności aktywizacji seniorów wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Po drugie, na podstawie uzyskanych danych przygotowanie e-learningowego programu szkoleniowego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Po trzecie, ocena efektywności tej interwencji.
W tym celu zastosowana zostanie metoda dwukrotnego badania lekarzy i ich pacjentów w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Mazowsza. W międzyczasie lekarze przydzieleni zostaną do odpowiednich grup badawczych i wezmą udział w szkoleniu e-learnigowym mającym na celu wzmocnienie ich kompetencji w zakresie rozpoznawania potrzeb seniorów oraz promowania ich aktywizacji.
W efekcie projektu oczekuje się wzrostu kompetencji lekarzy w zakresie skutecznego kształtowania aktywnego i zdrowego starzenia się wśród seniorów oraz wzrost satysfakcji lekarzy z pracy z tą grupą pacjentów. W dalszej perspektywie oczekiwane są zmiany  społeczne w zakresie postawy wobec starzenia.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito