Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: nauki społeczne i współpraca dwustronna; ID: 201304

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway  

 

Akronim: POLCITCLIM

 

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski\Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Urban and Regional Research

 

Wartość projektu (PLN): 2 134 781

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 134 781

Czas realizacji:  42 miesiące

 

 

Adres strony:

 

 

Opis projektu:

POLCITCLIM to projekt z dziedziny nauk społecznych, którego celem jest zbadanie relacji między zasobami instytucjonalnymi, a zdolnością adaptacyjną do zmian klimatycznych w Polsce i Norwegii. Projekt jest realizowany przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego i Norweski Instytut Badań Miejskich i Regionalnych (NIBR). Norwegowie od lat badają lokalne zdolności adaptacyjne do zmian klimatycznych. Powtórzenie i rozwinięcie tych badań w polskich miastach (a także dalsze badania w Norwegii) umożliwią międzynarodowe porównanie czynników, które pomagają władzom i społecznościom lokalnym w adaptacji do przewidywanych zmian klimatycznych. Ponieważ wpływ  zmian klimatycznych jest lokalnie bardzo zróżnicowany, to właśnie na tym poziomie działania adaptacyjne są najbardziej potrzebne. Co więcej, potrzeba prowadzenia polityk w tym zakresie jest coraz bardziej uświadomiona wśród decydentów.
Badanie prowadzone w Polsce obejmuje:

  • Sondaż mający na celu zbadanie percepcji wpływu zmian klimatycznych na funkcjonowanie samorządów. Ten etap badania pozwoli odpowiedzieć na pytania: w jakim stopniu władze samorządowe dostrzegają wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi? Czy traktują je jako ważny temat polityki lokalnej? Czy uważają, że działania podejmowane w tym zakresie mogą faktycznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka?
  • Badanie szczegółowe czterech gmin (case studies), które będą obejmowały:
  • gminę zagrożoną poprzez zwiększoną częstotliwość powodzi;
  • gminę nadbrzeżną zagrożoną niszczącą działalnością morza;
  • gminę, próbującą rozwiązywać problemy adaptacji do zmian klimatycznych poprzez współpracę międzygminną;
  • gminę opracowującą, albo taką, która niedawno opracowała strategię adaptacji do zmian klimatycznych.

Ten etap badań pozwoli poznać postawy polityków i administracji lokalnej, a także role aktorów społecznych (np. organizacji pozarządowych) w podejmowanych działaniach.
Wnioski z przeprowadzonych badań będą przekazywane władzom samorządowym i organizacjom społecznym zainteresowanym tą tematyką.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito