Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 202448

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Potato pathogen populations in changing climatic conditions of Norway and Poland and the mechanisms of their interaction with host

 

Akronim: POTPAT

 

Promotor projektu: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Młochowie

 

Partnerzy polscy: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Plant Health and Plant Protection

 

Wartość projektu (PLN): 3 816 162

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 816 162

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.ihar.edu.pl/potpat__about_the_project.php

 

 

Opis projektu:

Ziemniak jest jedną z ważniejszych roślin uprawnych na świecie. Roczne zbiory ziemniaków w Polsce szacuje się na 8 700 000 ton, natomiast w Norwegii w 2010 roku wyprodukowano 321 100 ton. Zmieniające się warunki klimatyczne mają istotny wpływ na dzisiejsze rolnictwo, a zwłaszcza na patogeny roślinne. Projekt skupia się na dwóch ważnych chorobach ziemniaka: zarazie ziemniaka  oraz mokrej zgniliźnie bulw wywoływanej przez bakterie. Ochrona chemiczna przeciwko zarazie ziemniaka jest droga i negatywnie wpływa na  środowisko naturalne. Natomiast na choroby bakteryjne nie ma chemicznej ani biologicznej metody ochrony, jedynym rozwiązaniem jest produkcja materiału siewnego wolnego od choroby.
 Celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat interakcji pomiędzy gospodarzem, patogenem i środowiskiem aby zmniejszyć koszty ochrony przeciwko zarazie ziemniaka oraz zminimalizować straty spowodowane przez te choroby.Szczegółowymi celami są:

  • Scharakteryzowanie dzisiejszych populacji zarazy ziemniaka i bakterii pektynolitycznych w Norwegii i Polsce,
  • Ocena odporności różnych genotypów ziemniaka na wybrane izolaty patogenów,
  • Identyfikacja źródła inokulum i wrażliwości na choroby w zależności od pogody,
  • Opracowanie metod identyfikacji i wykrywania bakterii w materiale siewnym ziemniaka,
  • Opracowanie systemu prognozowania wystepowania zarazy ziemniaka na podstawie warunków pogodowych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito