Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: nauki społeczne i współpraca dwustronna; ID: 202499

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies  

 

Akronim: GOODGOV

 

Promotor projektu: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

Partnerzy polscy: Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute of International Affairs

 

Wartość projektu (PLN): 3 620 628

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 620 628

 

Czas realizacji: 35 miesięcy

 

 

Adres strony: http://goodgov.pism.pl/o-projekcie

 

 

Opis projektu:

Projekt GoodGov odpowiada na pytanie: „Jak rządzić skuteczniej?” Ma on trzy cele: lepsze zrozumienie krajowych i unijnych procesów rządzenia oraz wyzwań w dziedzinach bezpieczeństwa, energii i migracji; zdefiniowanie wspólnych interesów Polski i Norwegii w tych dziedzinach i rozwój współpracy; przekazanie tej wiedzy poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań eksperckich i publikacje.
Analiza przeprowadzona przez badaczy z Polski i Norwegii ma doprowadzić do sformułowania praktycznych rekomendacji. Badacze będą ściśle współpracować z zainteresowanymi stronami z administracji, biznesu czy trzeciego sektora. W tym celu odbędą wizyty studyjne w Norwegii, Belgii, Afganistanie i Rosji. W dziedzinie bezpieczeństwa analitycy pochylą się nad współpracą regionalną, relacją między UE a NATO oraz reformą sektora. W energetyce badania obejmą kwestie zrównoważonego rozwoju, kształtowania rynku europejskiego oraz wpływu Rosji. W migracjach prace skoncentrują się na kwestiach liberalizacji przepisów na wschodzie, instytucji urzędu ds. ochrony dziecka w Europie i polskiej diaspory w Norwegii.
Wszystkie wyniki badań zostaną udostępnione w formie publikacji. W Warszawie i w Oslo odbędzie się szereg spotkań eksperckich. Ponadto w Warszawie zostaną zorganizowane warsztaty dla polskiej administracji. Promocja raportu końcowego odbędzie się natomiast w Brukseli. Wszystkie te działania nie tylko wzmocnią relację między obydwoma państwami w dziedzinie bezpieczeństwa, energii i migracji, ale też przyczynią się do wzmocnienia więzi na poziomie międzyludzkim. GoodGov przyniesie korzyści wielu grupom, od decydentów i ekspertów, przez środowisko biznesowe, do organizacji pozarządowych i społeczeństwa, które będzie korzystać z lepszych metod rządzenia.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito