Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 203156

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Toward structural characterization of novel machanism of inhibition of SnRK2s activity by calcium sensor (SCS) in plants 

 

Akronim: SnRK-SCS

 

Promotor projektu: Instytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: University of Tromsø, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, The Norwegian Structural Biology Centre (NorStruct)

 

Wartość projektu (PLN): 2 789 558

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 789 558

Czas realizacji: 41 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.ibb.waw.pl/pl/Sekretariat%20Naukowy/Projekty%20strukturalne/snrk-scs

 

 

Opis projektu:

Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatu, których efektem są częste susze, zasolenie gleb oraz gwałtowne zmiany temperatury są olbrzymim problemem dla rolnictwa oraz dla ochrony środowiska, w którym żyjemy. Poznanie mechanizmów obronnych roślin, w tym przesyłania sygnałów stresu u roślin jest niezbędne do opracowania skutecznych metod ochrony roślin przed skutkami zmian klimatu oraz uzyskania roślin uprawnych o zwiększonej odporności na niekorzystne warunki środowiska. Ostatnio wykazano, że kinazy z rodziny SnRK2 są kluczowymi elementami odpowiedzi roślin na stres spowodowany zasoleniem i suszą, co więcej, pęłnią rolę pozytywnego regulatora tolerancji tych stresów przez rośliny. Aktywność SnRK2 w komórce jest ściśle kontrolowana. Jednym z regulatorów SnRK2 jest zidentyfikowane w laboratorium Promotora Projektu unikalne dla roślin białko wiążące jony wapnia. Białko to, nazwane SCS (SnRK2-interacting calcium sensor) jest partnerem komórkowym kinaz SnRK2 i w obecności zwiększonego stężenia jonów Ca2+ hamuje ich aktywność. U rzodkiewnika istnieją dwie izoformy białka wiążącego wapń, AtSCS-A i AtSCS-B. Celem projektu jest poznanie mechanizmu inhibicji aktywności kinaz SnRK2 przez SCS oraz określenie płaszczyzn i charakteru oddziaływania pomiędzy kinazą i jej efektorem. Planowane jest określenie najmniejszych fragmentów kinazy i SCS oddziałujących ze sobą, krystalizacja i ustalenie/rozwiązanie struktury białek SCS oraz kompleksu SCS-SnRK2. Jest to możliwe dzięki współpracy z partnerem z Norwegii, ekspertem w dziedzinie krystalografii kinaz białkowych, określania cech strukturalnych kinaz i badań strukturalnych kompleksów kinaza-inhibitor. Wyniki uzyskane w czasie realizacji projektu powinny znacząco rozszerzyć naszą wiedzę na temat przekazywania sygnałów stresu u roślin, która w przyszłości będzie użyteczna dla rolnictwa oraz ochrony środowiska.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito