Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: inżynieria chemiczna; ID: 206060

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: The development of enantioselective synthesis of Tapentadol

 

Akronim: TAPENTADOL

 

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 

Wartość projektu (PLN): 272 000

 

Kwota dofinansowania (PLN): 272 000

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: -

 

 

Opis projektu:

Wiele z obecnie znanych i stosowanych w medycynie leków jest mieszaninami enancjomerycznymi. Jednakże w niektórych przypadkach stosowanie pojedynczego enancjomeru substancji aktywnej może zapewnić większą selektywność leku, a także poprawić jego efektywności terapeutyczną w porównaniu do mieszaniny enancjomerów. Dlatego, opracowywanie nowych dróg syntetycznych prowadzących do enancjomerycznie czystych leków jest głównym celem wielu grup badawczych. Powyższy projekt zakłada opracowanie nowych, stereoselektywnych metod syntezy jednego z handlowo dostępnych leków przeciwbólowych. Kluczowym etapem realizacji powyższego projektu jest opracowanie stereoselektywnej syntezy prekursora znanego leku z wykorzystaniem cztero-podstawionych α, β-nienasyconych pochodnych karbonylowych. Wyniki tego projektu będą zastosowane jako część habilitacji głównego wykonawcy oraz prac magisterskich studentów biorących udział w tym projekcie. Wyniki projektu zostaną opublikowane w czasopismach międzynarodowych i zostaną przedstawione w komunikatach na międzynarodowych i krajowych konferencjach. Być może, że uzyskane rezultaty zainteresują również firmy farmaceutyczne jako nowy i korzystniejszy sposób syntezy tego leku.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito