Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; ID: 209584

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Effect of selected echocardiographic data acquisition parameters on accuracy of the myocardial deformation estimation: implications for the possible measurement procedure standardization

 

Akronim: STEstand

 

Promotor projektu: Politechnika Warszawska\Wydział Mechatroniki

 

Wartość projektu (PLN): 405 423

 

Kwota dofinansowania (PLN): 405 423
 

Czas realizacji: 42 miesiące

 

 

Adres strony: http://zib.mchtr.pw.edu.pl/?STEstand

 

 

Opis projektu:

Echokardiografia to rutynowa nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, wykorzystująca zjawisko odbicia wiązki ultradźwięków od struktur serca. Wizualna ocena zaburzeń kurczliwości mięśnia serowego to jedno z trudniejszych zagadnień echokardiograficznych, wymagające od badającego dużego doświadczenia. Cechą obrazu echokardiograficznego jest obecność ziarnistości zwanych markerami akustycznymi. Technika śledzenia markerów akustycznych (STE - ang. Speckle Tracking Echocardiography) wykorzystuje zmianę ich położenia w cyklu pracy serca do estymacji odkształcenia. Odkształcenie jest zdefiniowane jako zmiana odległości między dwoma stałymi punktami tkanki mięśnia sercowego w różnych momentach cyklu pracy serca w stosunku do ich położenia wyjściowego. Stanowi ono ilościowy wskaźnik umożliwiający obiektywizację oceny regionalnej kurczliwości mięśnia sercowego. Niezgodność wyników uzyskanych przy użyciu sprzętu i oprogramowania pochodzących od różnych producentów utrudnia wprowadzenie STE do rutynowej praktyki klinicznej. Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu wybranych parametrów akwizycji danych echokardiograficznych (częstotliwość emitowanej fali ultradźwiękowej, długość nadawanego impulsu, rozmiar apertury nadawczej/odbiorczej lub sposób kształtowanie wiązki) oraz rodzaju danych wejściowych użytych do estymacji odkształcenia (nieprzetworzone dane RF, dane w pasmie podstawowym, obraz typu B-mode) na dokładność estymacji. Badania będą prowadzone w fizycznych modelach lewej komory serca w stanowisku pomiarowym umożliwiającym uzyskanie odkształceń ściany modelu podobne do tych obserwowanych dla ściany serca w badaniach klinicznych. Wyniki symulacji numerycznych MES (Metodą Elementów Skończonych) zostaną wykorzystane jako odniesienie dla oceny dokładności estymacji deformacji ściany modelu fizycznego. Oczekuje się, że projekt dostarczy wskazówek dotyczących doboru parametrów akwizycji danych echokardiograficznych, jak również wskazówek dotyczących standaryzacji STE.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito