Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: inżynieria środowiska; ID: 209804

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Integrated wetland flow model: A tool for management adaptation in protected wetlands 

 

Akronim: WETFLOD

 

Promotor projektu: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie\Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Wartość projektu (PLN): 371 296

 

Kwota dofinansowania (PLN): 371 296

Czas realizacji: 30 miesięcy

 

 

Adres strony: http://levis.sggw.pl/wetflod/

 

 

Opis projektu:

Złożone procesy hydrologiczne mają istotny wpływ na funkcjonowanie, kondycję i bioróżnorodność ekosystemów występujących na obszarze mokradeł na terenach zalewowych. Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego modelu przepływu wód umożliwiającego symulowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy wodami gruntowymi i wodami rzecznymi przepływającymi na terenach zalewowych. Model ten będzie składał się z trzech komponentów (model jedno wymiarowy przepływu wód w rzece, model dwu wymiarowy przepływu wód na terenach zalewowych oraz trójwymiarowy model przepływu wód gruntowych) wzajemnie połączonych w modelu obliczeniowym MODFLOW. Poprawnie opracowany model opisujący dynamikę hydrologiczną określa podstawy naukowe dla właściwego zarządzania ekosystemami na nizinnych terenach zalewowych poddanych presji użytkowania terenu. Zintegrowany model zostanie przetestowany na obszarze Basenu Dolnego Biebrzy i wykorzystany do oszacowania wpływu różnego sposobu użytkowania terenów mokradłowych i oddziaływań ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu na przepływ pomiędzy wodami powierzchniowymi na zalewie, a warstwą wodonośną. Rezultaty projektu pozwolą na rozwój modeli hydrologicznych w zakresie zintegrowania modeli przepływu wód zalewowych i gruntowych oraz praktyczne wdrożenie przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie ekosystemami na obszarze badań.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito