Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: górnictwo i geologia inżynierska; ID: 209820

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: New perspectives for landfills isolations design via computational modeling of flows at pore scale 

 

Akronim: LIDeCoMP

 

Promotor projektu: Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 

Wartość projektu (PLN): 368 706

 

Kwota dofinansowania (PLN): 368 706

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: http://lidecomp.icm.edu.pl/

 

 

Opis projektu:

Wysypiska odpadów stwarzają zagrożenie przenikania zanieczyszczeń do systemu wód podziemnych i ich rozprzestrzeniania na dużych obszarach. Dlatego też konstruowanie efektywnych barier izolujących należy do klasy ważnych problemów inżynierii środowiska.
W ramach tego interdyscyplinarnego projektu łączymy podejścia z dziedziny obliczeń naukowych oraz geologii inżynierskiej. Naszym głównym celem jest ulepszenie jakości barier konstruowanych z mieszanek gruntowych poprzez wykorzystanie wyników pomiarów doświiadczalnych oraz nowych wyników uzyskanych w zakresie modelowania przepływów w ośrodkach porowatych w skali porowej. Skala porowa oznacza skalę rozdzielczości, w której ośrodek jest reprezentowany jako stały szkielet (ziarna) oraz pory (puste przestrzenie), w których następuje przepływ.
W badaniach zostanie wykorzystany zestaw próbek złożonych z mieszanek piasku i gliny w różnych proporcjach. Równolegle do szerokiego zakresu badań laboratoryjnych, próbki będą poddane numerycznemu przetworzeniu. W tym celu na bazie obrazów uzyskanych za pomocą mikrotomogafii komputerowej zostanie zrekonstruowana geometria próbek w skali porowej. Rozwiązując równania Naviera-Stokesa opisujące przepływ w skali porowej, otrzymuje się szczegółowy wgląd w rozkład ciśnień i prędkości wewnątrz próbek.
Z uwagi na złożoną geometrię oraz wynikające stąd wielkie rozmiary zagadnień obliczeniowych, numeryczne modelowanie przepływów w skali porowej dla realistycznych danych trójwymiatrowych stanowi duże wyzwanie.
Z punktu widzenia geologii inżynierskiej spodziewamy się uzyskać nowy wgląd na projektowanie barier izolujących. Z punktu widzenia komputerowego modelowania planujemy osiągnąć postępy w całej obliczeniowej procedurze oraz uzyskać jej walidację na podstawie danych pomiarowych. Proponowane podejście obliczeniowe otwiera perspektywy dalszego rozwoju modelowania procesów zachodzących w barierach (transport, sorpcja, samooczyszczanie).

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito