Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: doktorat; dziedzina badań: architektura i urbanistyka; ID: 210329

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: M-BIST Decision Support Tool for Organic Municipal Waste Biogas Plants

 

Akronim: M-BIST

 

Promotor projektu: Politechnika Warszawska\Wydział Architektury

 

Wartość projektu (PLN): 395 889

 

Kwota dofinansowania (PLN): 395 889

Czas realizacji: 24 miesiące

 

 

Adres strony: http://mbist.arch.pw.edu.pl/index.php/pl/

 

 

Opis projektu:
Celem projektu jest wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie lokalizacji inwestycji fermentacji metanowej bazujących na organicznej frakcji odpadów komunalnych. Fermentacja metanowa tej frakcji jest realną opcją ograniczenia składowania odpadów komunalnych na składowiskach, z powodzeniem wykorzystywaną w krajach takich jak Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia czy Niemcy. Natomiast na poziomie planistycznym w Polsce brakuje systematycznej, popartej badaniami technologicznymi i oceną istniejącego potencjału, strategii wdrożenia tej technologii. Instalacje wykorzystywane są jako element integrujący politykę środowiskową (w tym w szczególności odpadową) z energetyczną i przestrzenną na poziomie gminy.
Instalacji recyklingu organicznego z odzyskiem energii (instalacja fermentacji do produkcji biogazu) z jednej strony spełnia wymogi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, jednocześnie będąc odnawialnym źródłem energii. Z tego powodu instalacje fermentacji uważane są za najbardziej ekologiczne opcje przetwarzania organicznej frakcji odpadów komunalnych. Dla powyższych inwestycji opracowane zostaną kryteria lokalizacyjne, tak aby mogły być one łatwo integrowane zarówno w procedurze planowania przestrzennego jak i w procesie inwestycyjnym.
Centralnym produktem projektu jest narzędzie do wielokryterialnej oceny możliwości realizacji inwestycji M-BIST (Municipal Biogas Investment Support Tool), które obejmuje aspekty prawne, organizacyjne, technologiczne, ekonomiczne, przestrzenne i społeczne. Po jego utworzeniu (połączenie kalkulatora na bazie Excell oraz programu do oceny geo- przestrzennej GIS) zostanie wykonana analiza dla wybranej gminy w Polsce, a następnie narzędzie zostanie przygotowane do powszechnego wykorzystania przez przyszłych uczestników rynku (gminy, urbanistów, operatorów instalacji, organizacje doradcze i pozarządowe, deweloperów i inwestorów).

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito