Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: doktorat; dziedzina badań: inżynieria materiałowa; ID: 210704

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Synthesis and characterization of 4H-dithieno[3,2-b;2',3'-d]pyrrole substituted arylene bisimides - new donor-acceptor molecular  

 

Akronim: OE

 

Promotor projektu: Politechnika Warszawska

 

Wartość projektu (PLN): 194 475

 

Kwota dofinansowania (PLN): 194 475

Czas realizacji: 18 miesięcy

 

 

Adres strony: http://kchitp.ch.pw.edu.pl/index.php?id=pol-nor

 

 

Opis projektu:

W ostatnich latach można odnotować niezwykle szybki rozwój elektroniki organicznej i molekularnej. Wykorzystanie półprzewodnikowych materiałów organicznych w elektronice pozwala na konstruowanie tanich urządzeń takich jak tranzystory, ogniwa fotowoltaiczne czy różnego typu sensory, metodą drukowania na elastycznych podłożach o dużej powierzchni. Dla dalszego postępu w tej dziedzinie kluczowe znaczenie ma rozwój metod syntezy półprzewodników organicznych, gdyż ułatwia on otrzymanie nowych związków chemicznych o kontrolowanych właściwościach optycznych (szerokość przerwy energii wzbronionej) i elektronowych (położenie poziomów HOMO i LUMO). Szczególnie trudnym wyzwaniem jest zaprojektowanie materiałów, charakteryzujących się dużą ruchliwością nośników ładunku typu n, stabilnością właściwości transportowych i jednocześnie łatwo przetwarzalnych z roztworu. Odpowiednio zmodyfikowane bisimidy węglowodorów policyklicznych należą do najczęściej badanych półprzewodników typu n.
Celem projektu jest otrzymanie i zbadanie nowych, dobrze rozpuszczalnych pochodnych naftalenobisimidu sfunkcjonalizowanych 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pirolem do zastosowań w tranzystorach polowych (OFET) i diodach elektroluminescencyjnych (OLED).
Zastąpienie dotychczas stosowanych w elektronice materiałów nieorganicznych jak metale czy półprzewodniki krzemowe pozwoli na produkcję urządzeń elektronicznych, które będą lżejsze, cieńsze, bardziej elastyczne i tańsze. Co więcej, pozwoli to na łatwiejsze ich przetworzenie w technologicznie użyteczne formy na przykład metodą drukowania na elastycznych podłożach o dużej powierzchni.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito