Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina badań: mechanika; ID: 210974

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Improvement of load transfer in mechanically fastened joints of composite panels  

 

Akronim: PROJOINT

 

Promotor projektu: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

 

Wartość projektu (PLN): 403 821

 

Kwota dofinansowania (PLN): 403 821

Czas realizacji: 30 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.projoint.wat.edu.pl/

 

 

Opis projektu:

W przemyśle lotniczym obserwuje się tendencję do stosowania różnorodnych materiałów, w celu optymalizacji konstrukcji pod względem masy i właściwości wytrzymałościowych oraz kosztów produkcji, eksploatacji (w tym remontów) i recyklingu.
Ze względu na dużą liczbę elementów w strukturze lotniczej, problem ich łączenia jest bardzo istotny. Kształtowanie otoczenia otworu w elementach kompozytowych w celu poprawy transferu obciążenia ma kluczowe znaczenie.
Głównym celem projektu PROJOINT jest opracowanie metalowo-kompozytowego połączenia mechanicznego z uwzględnieniem poprawy wytrzymałości na docisk panelu kompozytowego. Szczegółowe zadania to analiza zjawisk lokalnych w materiale kompozytowym podczas próby docisku i nitowania oraz zbadanie korzyści wynikających z lokalnej modyfikacji otoczenia otworu.
Kompozyty warstwowe cechuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie, ale transfer obciążenia w przypadku połączeń mechanicznych jest ograniczony ze względu na niską wytrzymałość na docisk żywicy. Właściwe przeniesienie obciążenia w strukturze kompozytu z wykorzystaniem ścinania między warstwami metalu i laminatu, może poprawić wytrzymałość połączenia na docisk. Wklejanie metalowych folii pomiędzy warstwy laminatu wydaje się najbardziej perspektywicznym rozwiązaniem. Poszukiwane będzie optymalne i ekonomicznie rozwiązanie, które umożliwi stopniowe wprowadzanie obciążenia w strukturę kompozytu. Analizowane będą różne kształty oraz wielkość wkładek (folii) metalowych (ze stopów tytanu lub aluminium). Łączone będą elementy z laminatów węglowych.
Wnikliwa analiza teoretyczna przenoszenia obciążenia poprzez naprężenia styczne oraz analiza MES różnych konfiguracji laminatu to główne zadania projektu. W celu identyfikacji właściwości materiałowych oraz weryfikacji modeli numerycznych konieczne będą badania eksperymentalne tj. pomiary tensometryczne, optyczne, skaningowe.
Beneficjentami projektu będą naukowcy (w związku z podniesieniem kwalifikacji) oraz zakłady przemysłu lotniczego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito