Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CCS; obszar: ochrona środowiska; ID: 234198

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Physicochemical effects of CO2 sequestration in the Pomeranian gas bearing shales

 

Akronim: SHALESEQ

 

Promotor projektu: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Wrocławski; Politechnika Śląska

 

Partnerzy norwescy: University of Oslo

 

Wartość projektu (PLN): 8 388 992

 

Kwota dofinansowania (PLN): 8 388 992

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: www.shaleseq.pgi.gov.pl

 

 

Opis projektu:

Celem projektu SHALESEQ jest rozwój modeli składowania CO2 w gazonośnych formacjach łupkowych, połączonego ze stymulacją produkcji gazu ziemnego. Rozwój niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmienił krajobraz energetyczno-polityczny na świecie, pokazując że mogą one zaspokoić znaczącą część zapotrzebowania na energię. Połączenie stymulacji wydobycia gazu i trwałego przechowywania CO2 w skałach łupkowych może przyczynić się do rozwiązania problemu nadmiernej emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych. Sumaryczny efekt ekonomiczny jednoczesnej stymulacji wydobycia i składowania CO2 w Polsce może odegrać istotną rolę we wdrożeniu produkcji gazu z łupków na dużą skalę. Idea projektu opiera się na obserwacji, że CO2 łatwiej niż metan wiąże się z materią organiczną i minerałami ilastymi znajdującymi się w łupkach. Sprzyja to zarówno wykorzystaniu go do wspomagania produkcji gazu jak i trwałemu jego związaniu w skale. Jednak zrozumienie podstawowych mechano-chemicznych procesów leżących u podstawy wymiany CO2-CH4 jest wciąż niewystarczające, co utrudnia ocenę możliwości przemysłowego wdrożenia tej technologii. Nasz projekt ma na celu częściowe wypełnienie tej luki, poprzez wielozakresowe, trans-dyscyplinarne, laboratoryjne i teoretyczne analizy sekwestracji CO2 w łupkach, koncentrując się na skałach z perspektywicznych pomorskich formacji łupkowych. W tym celu stworzyliśmy interdyscyplinarny zespół ekspertów pokrywający szeroki zakres dziedzin: od modelowania komputerowego przepływów i reakcji chemicznych przez fundamentalne kwantowe techniki obliczeniowe oraz mineralogiczne i mikrofluidalne eksperymenty laboratoryjne do wizualizacji przepływów i typów reakcji w strukturach łupkowych. Połączone prace polsko-norweskiego interdyscyplinarnego zespołu badawczego pozwolą stworzyć kompleksowy model sekwestracji CO2 w skałach łupkowych oraz umożliwią wstępną ocenę ich pojemności.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito