Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CCS; obszar: ochrona środowiska; ID: 235083

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology

 

Akronim: NewLoop

 

Promotor projektu: Instytut Energetyki

 

Partnerzy polscy: Politechnika Częstochowska

 

Partnerzy norwescy: IFE Institute for Energy Technology; NILU - Norwegian Institute for Air Research

 

Wartość projektu (PLN): 7 151 555

 

Kwota dofinansowania (PLN): 7 151 555

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony:

 

 

Opis projektu:

W wyniku polityki klimatycznej, restrykcyjne cele dla produkcji energii elektrycznej pozbawionej emisji CO2 stanowią wyzwanie, motywujące do wynalezienia i wdrożenia nowych technologii. Projekt NewLoop dotyczy nowego pomysłu na spalanie paliw stałych opartego o technologię spalania w chemicznych pętlach tlenkowych (CLC). Zaproponowany pomysł łączy zalety dwóch, znanych do tej pory technologii: CLOU - technologię pętli chemicznych z wydzieleniem tlenu oraz iGCLC - technologię pętli chemicznych połączonych ze zgazowaniem in-situ. Celem proponowanej kombinacji jest stworzenie nowej technologii, wysokosprawnej i elastycznej pod względem używanego typu paliwa stałego. Mimo że ogólna idea proponowanej technologii jest łatwa do zrozumienia, jej techniczne zrealizowanie wymaga serii spójnych i kompleksowych badań cząstkowych, pogrupowanych w projekcie w 7 wzajemnie połączonych Zadań. Program badawczy skupi się na ocenie, syntezie i charakteryzacji różnych materiałów (nośników tlenu) dedykowanych do zastosowania w technologii CLC. Zwłaszcza żywotność materiałów oraz minimalny wymagany stosunek ilości materiału do paliwa, jaki pozwoli na sprawne zużycie paliwa będą określone na podstawie kompletnych badań laboratoryjnych. Złożoność procesu spalania będzie testowana w specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku laboratoryjnym ze złożem fluidalnym. Eksperymenty laboratoryjne będą wspierane przez symulacje komputerowe, co pozwoli na lepsze zrozumienie procesu spalania, poprawę modeli oraz procedur skalowania procesu, które będą wspierać projekt koncepcji przemysłowej reaktora CLC zintegrowanego z produkcją energii cieplnej i elektrycznej. Wreszcie rozpatrywany będzie również wpływ technologii opartych o pętle chemiczne na środowisko naturalne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito