Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: środowisko; ID: 196195

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Low Emission Optimised tyres and road surfaces for electric and hybrid vehicles  

 

Akronim: LEO

 

Promotor projektu: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Stiftelsen SINTEF, institute SINTEF ICT Dep. Of Acoustics

 

Wartość projektu (PLN): 2 247 344

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 247 344

Czas realizacji: 42 miesiące

 

 

Adres strony: http://www.leo.mech.pg.gda.pl/

 

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu LEO jest dokonanie przeglądu nowych rozwiązań mających zastosowanie w oponach do samochodów osobowych i w nawierzchniach drogowych, które mają techniczne możliwości, aby zmniejszyć emisję CO2 poprzez zmniejszenie zużycia paliwa wynikające z obniżenia oporu toczenia. Jednocześnie takie opony i nawierzchnie drogowe powinny mieć potencjał do zmniejszenia hałasu ruchu drogowego. Kombinacja opon opracowanych specjalnie dla pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych (HV), wraz z "cichymi" nawierzchniami drogowymi może znacznie zmniejszyć negatywny wpływ ruchu drogowego w warunkach miejskich. Optymalizacja pojazdów, opon i nawierzchni drogowych będzie wykorzystywać zjawisko synergii. W ramach projektu przeprowadzony będzie przegląd wymagań związanych z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi pod kątem wyselekcjonowania najkorzystniejszych rozwiązań opon i nawierzchni drogowych. Na podstawie przygotowanego raportu wykonany zostanie program badawczy obejmujący badania drogowe i laboratoryjne opon i nawierzchni w Polsce i Norwegii. Hałas opon i opór toczenia mierzone będą z wykorzystaniem przyczep pomiarowych oraz stanowisk bębnowych wyposażonych w repliki nawierzchni drogowych. Badane będą zarówno opony specjalne opracowane dla samochodów elektrycznych jak i bardziej tradycyjne opony odznaczające się niskim oporem toczenia i / lub niskim poziomem hałasu. Wykonane będą również badania hałasu kompletnych pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem metody przejazdu kontrolowanego (CPB). Na podstawie wyników pomiarów przygotowane będzie studium wykonalności i rachunek kosztów / korzyści które określą potencjalne zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2 jak również zmniejszenie hałasu ruchu drogowego, przy użyciu optymalnych opon i nawierzchni. Wyniki będą rozpowszechniane na specjalnie organizowanych seminariach i w publikacjach naukowych oraz  popularnonaukowych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito