Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: środowisko; ID: 197025

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Integrated technology for improved energy balance and reduced greenhouse gas emissions at municipal wastewater treatment plants  

 

Akronim: BARITECH

 

Promotor projektu: Politechnika Gdańska\Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

Partnerzy polscy: Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska

 

Partnerzy norwescy: Aquateam COWI AS

 

Wartość projektu (PLN): 3 789 427

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 789 427

Czas realizacji: 44 miesiące

 

 

Adres strony: http://www.baritech.org.pl/

 

 

Opis projektu:

Nowoczesne rozwiązania w oczyszczalni ścieków powinny dotyczyć nie tylko technologii zapewniających spełnienie rygorystycznych norm jakości ścieków, ale również technologie do maksymalnego odzysku energii ze ścieków, a tym samym, promowanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo wzrastająca produkcja osadów ściekowych niesie za sobą poważne i rosnące problemy związane z ich zagospodarowaniem. Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej zrównoważonej technologii, która połączy wzrost produkcji biogazu z podwyższonym usuwaniem związków biogennych w odciekach z oczyszczalni. Z jednej strony dodatek organicznego koagulantu w osadniku wstępnym wpłynie na wzrost strąconej zawiesiny doprowadzonej w postaci osadu do komory fermentacyjnej z drugiej zaś - obniży ładunek substancji organicznej dopływającej do części biologicznej oczyszczalni. Proces ten prowadzić będzie do poprawy równowagi energetycznej, a tym samym do zmniejszenia produkcji osadu nadmiernego w oczyszczalni. W celu zredukowania ładunku związków biogennych dopływających na początek układu technologicznego wraz z odciekami zastosowana zostanie technologia z udziałem procesu Anammox oraz systemów naturalnych (stawy z glonami i obiekty hydrofitowe). Zmniejszy to obciążenie składnikami odżywczymi głównego strumienia ścieków i jednocześnie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel organiczny dla denitryfikacji i usuwania fosforu, zapotrzebowania tlenu dla nitryfikacji i zużycia energii. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez poprawę zarówno jakości wody i powietrza, jak również poprawy bilansu energetycznego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez redukcję obciążenia związkami biogennymi części biologicznej komunalnej oczyszczalni ścieków, zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito