Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 197511

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Source and transformations of Chromophoric Dissolved Organic Matter and its role in surface ocean heating and carbon cycling in Nordic Seas and European Arctic

 

Akronim: CDOM-HEAT

 

Promotor projektu: Instytut Oceanologii PAN

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Polar Institute

 

Wartość projektu (PLN): 3 957 917

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 957 917

Czas realizacji: 44 miesiące

 

 

Adres strony: -

 

 

Opis projektu:

Wzrost temperatury i zmniejszenie się pokrywy lodowej zmieniło w sposób dramatyczny warunki fizyczne w eksystemie Arktyki. Jednym z czynników przyczyniajacych się do zmniejszenia się pokrywy lodowej jest spadek efektywneg współczynnika odbicia powierzchni na obszarze Arktyki, co powoduje wzrost akumulacji zaabosrbowanego strumienia energii słonecznej docierającej do powierzchnie Oceanu Arktycznego. Chromoforowe rozpuszczone w wodzie oceanicznej substancje organiczne są jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za absorpcję energii słonecznej w kolumnie wody w oceanie oraz wpływają na dostępność strumienia energii słonecznej użytecznej dla fotosyntezy. Doniesienia naukowe z obszaru Zachodniej Arktyki pokazały, że CDOM odpowiedzialny jest w 30% za wzrost akumalacji ciepła na skutek zwiększonej absorpcji energii słonecznej w porównaniu do innych obaszrów oywartych wód oceanicznych, i w znacznym stopniu przyczynia się do przyspieszenia topnienia pokrywy lodowej w Arktyce. Stan wiedzy na temat źródeł, transformacji, oraz oddziaływania zwiększoneg dopływo CDOM do Arktyki Europejskiej jest niewystarczający. Celem projektu CDOM-HEAT jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań w celu określenia źródeł i składu jakościowego CDOM i zrozumienia jego roli w procesie absorpcji promieniowania słonecznego (razem z innymi aktywnymi optycznie substancjami zawartymi w wodzie oceanicznej) w rejonie Mórz Nordyckich i Arktyki Europejskiej. Badania mają na celu określenie wkładu zwiększonej absorpcji światła przez CDOM na ogrzewania powierzchniowej warstwy wody i w konsekwencji topnienie lodu morskiego, penetracji promieniowania słonecznego wgłąb kolumny wody (w tym promieniowania w zkaresie UV) oraz dostępności światła słonecznego do procesu fotosyntezy.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito