Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 198675

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area  

 

Akronim: AWAKE-2

 

Promotor projektu: Instytut Oceanologii PAN

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Uniwersytet Śląski; Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy norwescy: Nansen Environmental and Remote Sensing Centre; Norwegian Polar Institute; The Norwegian Meteorological Institute; The University Centre in Svalbard

 

Wartość projektu (PLN): 4 056 284

 

Kwota dofinansowania (PLN): 4 056 284

Czas realizacji: 44 miesiące

 

 

Adres strony: http://water.iopan.gda.pl/projects/AWAKE2/index.html

 

 

Opis projektu:

AWAKE-2 jest kontynuacją i rozszerzeniem polsko-norweskiego projektu AWAKE. Celem AWAKE-2 jest zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy głównymi elementami systemu klimatycznego w rejonie Svalbardu: oceanem, atmosferą i lodem, dla określenia mechanizmów międzyrocznej zmienności klimatu i długoterminowych trendów.
Główna hipoteza zakłada, że napływy wody atlantyckiej na szelf oraz do fiordów zachodniego Svalbardu stały się częstsze w ostatnich dziesięcioleciach w wyniku zmian zachodzących w oceanie i atmosferze. Zintegrowany efekt tych zdarzeń skutkuje nowym reżimem cyrkulacji i zmianami w atmosferze, oceanie, lodzie morskim oraz lodowcach Svalbardu. Dodatkowo zmiany w kriosferze i geosferze wywołują sprzężenia zwrotne w oceanie i atmosferze. Dla osiągnięcia celów projektu zastosowane zostanie multidyscyplinarne podejście polegające na prowadzeniu w fiordzie Hornsund, sąsiadującym szelfie oraz otwartym oceanie skoordynowanych obserwacji meteorologicznych, oceanograficznych, glacjologicznych i geofizycznych.
Fiordy arktyczne, będące ogniwem łączącym ląd i ocean, są bardzo wrażliwe na ocieplanie i wykazują najwcześniejsze zmiany środowiskowe, wynikające z antropogenicznych oddziaływań na klimat.  W Arktyce, przybrzeżna granica fiordu jest zwykle zdominowana przez lodowce oraz sezonowy napływ wód słodkich, a jego morska granica jest silnie uzależnione od ciepłych wód oceanicznych. Lepsze zrozumienie wymiany pomiędzy fiordami a oceanem oraz procesów zachodzących w obrębie fiordów ma ogromne znaczenie. Reakcja środowiska fizycznego fiordów na zmienność atmosferyczną, oceaniczną i pokrywy lodowej stanowi klucz do zrozumienia przeszłości oraz do prognozowania przyszłości lodowców wysokich szerokości geograficznych oraz klimatu Arktyki.
Synteza będzie bazować na projekcie AWAKE oraz łączyć nowe interdyscyplinarne wyniki projektu AWAKE-2, z innymi istniejącymi danymi. W ten sposób powstanie nowa, ulepszona wiedza dotycząca decydujących korelacji pomiędzy atmosferą, hydrosferą i kriosferą.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito