Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 199377

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia  

 

Akronim: GLAERE

 

Promotor projektu: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii); Uniwersytet Gdański (Centrum GIS); Morski Instytut Rybacki w Gdyni Państwowy Instytut Badawczy

 

Partnerzy norwescy: Norsk Polarinstitutt;  University of Tromso; University Center on Svalbard

 

Wartość projektu (PLN): 3 960 909

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 960 909

Czas realizacji: 39 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.iopan.gda.pl/projects/GLAERE/

 

 

Opis projektu:

Projekt ma ocenić znaczenie zatok przed czołami lodowców pływowych dla ptaków, ssaków i ryb Arktyki, jak również dla zimnolubnych gatunków bezkręgowców. Na skutek globalnego ocieplenia, lodowce na Spitsbergenie szybko topią się i część z nich wycofuje się z morza na ląd, pozostawiając równie pływowe i rozlewiska rzeczne. Tymczasem w miejscach, gdzie lodowce mają aktywny klif lodowy w fjordach, zaobserwowano gromadzenie się wielkich ilości ptaków i intensywne żerowanie fok i białych wielorybów. Ponadto w wielu miejscach, przed czołami lodowców, przez cały rok pozostają warstwy bardzo zimnej, dobrze natlenionej i bardzo słonej wody, które nie występują obecnie w "ogrzanej" części archipelagu Svalbard. Te wyjątkowe miejsca są prawdopodobnym obszarem schronienia dla wycofującej się przed ociepleniem arktycznej fauny bezkręgowców.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito