Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 200336

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Vulnerability of the Arctic coasts to climate changes

 

Akronim: Arcoasts

 

Promotor projektu: Instytut Budownictwa Wodnego PAN

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

 

Wartość projektu (PLN): 3 862 124

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 862 124

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: -

 

 

Opis projektu:

Arktyka jest regionem szczególnie podatnym na wpływ czynników naturalnych i czułym na globalne zmiany klimatu. Globalne ocieplenie wywiera wpływ na rozwój wybrzeży arktycznych. Dlatego też badania nad wpływem fal wodnych na zmrożone wybrzeża są bardzo ważne zarówno z naukowego jak i społecznego punktu widzenia. Głównym celem projektu jest rozpoznanie wszystkich fizycznych procesów zachodzących podczas erozji brzegów arktycznych, włącznie z transportem osadów w strefie przybrzeżnej. W ramach projektu przeprowadzone będzie zarówno numeryczne jak i fizyczne modelowanie wpływu fal wodnych na zmrożony brzeg w celu oszacowania tempa erozji. Do obliczeń teoretycznych zostanie użyty trójwymiarowy model numeryczny. Oszacowanie wpływu zmian klimatu na wieczną zmarzlinę i podatności zmian linii brzegowej na działanie fal, w zależności od koncentracji lodu morskiego będzie możliwe dzięki pomiarom terenowym przeprowadzonym w rejonie Svalbard (Norwegia). Bardzo ważną częścią projektu są badania eksperymentalne, które będą przeprowadzone w laboratorium hydraulicznym IBW PAN w Gdańsku, (Polska). Dane uzyskane z pomiarów terenowych i badań laboratoryjnych zostaną wykorzystane do weryfikacji modeli numerycznych i jednocześnie tworząc unikalną i obszerną bazą danych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie ocena podatności wybrzeży arktycznych na zmiany klimatu.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito