Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 201992

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Declining size - a general response to climate warming in Arctic fauna? (DWARF)  

 

Akronim: DWARF

 

Promotor projektu: Instytut Oceanologii PAN

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Nature Research, University of Oslo, Akvaplan-niva

 

Wartość projektu (PLN): 3 956 989

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 956 989

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.iopan.gda.pl/projects/Dwarf/index_pl.html

 

 

Opis projektu:

Wielkość to podstawowa właściwość jednostek biologicznych, która często decyduje o ich funkcjonowaniu i własnościach ekologicznych. Spadek w rozmiarach organizmów został niedawno uznany za trzecią ‘uniwersalna odpowiedź na globalne ocieplenie” (obok zmian w fenologii i rozmieszczeniu gatunków) – rozpoznawalną zarówno w ekosystemach wodnych i lądowych. Podstawowym celem projektu jest przetestowanie hipotezy, że podwyższenie temperatur spowoduje redukcję rozmiarów w organizmach zwierzęcych w Arktyce. To zostanie zrealizowane poprzez zbadanie zmienności rozmiarów struktur biologicznych na różnych poziomach organizacji (genomu, komórki, ciała, populacji i zespołu) w odpowiedzi na zmieniające się warunki środowiskowe. Badania prowadzone będą na organizmach zwierzęcych (bezkręgowcach i rybach) w siedliskach lądowych, słodkowodnych i morskich. Zmiany w rozmiarach organizmów w odpowiedzi na zmiany środowiskowe w przeszłości zostaną udokumentowane dla Foraminifera  i Bryozoa. Realizacja projektu będzie obejmowała badania terenowa, eksperymentalne, analizy wielkości genomów, komórek i organizmów, jak również analizy rozkładów wielkości w zespołach. Rozkłady wielkości w zespołach będą oparte o bezpośrednie pomiary osobników w próbach jak i o wyniki analiz prowadzonych przy pomocy LOPC (Laser Optical Plankton Conter). Rozkłady wielkości organizmów posłużą do oceny poziomu produktywności badanych zespołów. Synteza danych zebranych w trakcie realizacji projektu umożliwi wszechstronną ocenę wpływu zmian klimatycznych na wielkości organizmów zwierzęcych i związane z tym konsekwencje w funkcjonowaniu ekosystemów w Arktyce.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito