Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 202006

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Atlantic Water Pathways to the Arctic: Variability and Effects on Climate and Ecosystems  

 

Akronim: PAVE

 

Promotor projektu: Instytut Oceanologii PAN

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Institute of Marine Research; Nansen Environmental and Remote Sensing Center

 

Wartość projektu (PLN): 3 622 492

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 622 492

Czas realizacji: 44 miesiące

 

 

Adres strony: -

 

 

Opis projektu:

Woda Atlantycka stanowi główne źródło ciepła, biogenów oraz planktonu dla Oceanu Arktycznego, jednak jej oddziaływanie na atmosferę, ocean i ekosystem jest w dużym stopniu zależne od tego, czy wpływa ona przez głęboką Cieśninę Fram (gdzie zachowuje więcej ciepła), czy przez płytkie Morze Barentsa (gdzie ulega znacznemu ochłodzeniu). Projekt PAVE poświęcony jest badaniu reakcji lodu morskiego i środowiska biologicznego w Arktyce na zmiany temperatury, zasolenia i transportu Wody Atlantyckiej wpływającej do Oceanu Arktycznego, a w szczególności na jej ocieplenie, obserwowane w ostatniej dekadzie. W projekcie poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co determinuje względną intensywność obu gałęzi Wody Atlantyckiej, oraz jak zmiany  jej właściwości oraz transportu przez poszczególne gałęzie wpływają na klimat, w szczególności zaś na zmniejszającą się pokrywę lodową i zmiany w ekosystemie Arktyki Europejskiej. W tym celu wykorzystane zostaną dane historyczne, wyniki nowych obserwacji w Cieśninie Fram i w Morzu Barentsa, dane z reanalizy oraz wyniki zaawansowanych modeli numerycznych. Przewidywane rezultaty projektu mogą być potencjalnie wykorzystane przez wszystkie środowiska naukowe, zainteresowane zmianami klimatu i ekosystemów Arktyki. Bliska współpraca partnerów o rozległym doświadczeniu w badaniach polarnych zapewni wysoką jakość wyników projektu oraz prowadzić będzie w przyszłości do kolejnych wspólnych projektów badawczych.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito