Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym; ID: 202343

drukuj
A A A

 

 

Tytuł projektu: Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families  

 

Akronim: WLB_GE

 

Promotor projektu: Uniwersytet Gdański

 

Partnerzy polscy: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy norwescy: International Research Institute of Stavanger; Centre for Intercultural Communication; University of Stavanger

 

Wartość projektu (PLN): 2 900 000

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 900 000

Czas realizacji: 35 miesięcy

 

 

Adres strony: www.migrationnavigator.org

 

 

Opis projektu:

Wspieranie równowagi praca-dom oraz równości płci stwarza równe możliwości rozwoju kariery zawodowej dla kobiet i mężczyzn, co z kolei sprzyja rozwojowi gospodarczemu w Europie. Pozytywny efekt polityki równościowej jest widoczny w Norwegii, społeczeństwo polskie z kolei staje się bardziej egalitarne - równość płci i równowaga praca-dom są w Polsce coraz bardziej doceniane. Nasz projekt analizuje powyższe kwestie stawiając dwa główne pytania: 1. Co dzieje się z modelem życia rodzinnego w momencie, gdy ludzie migrują z kraju mniej egalitarnego do bardziej egalitarnego? 2. Jakie czynniki sprzyjają, a jakie przeszkadzają w promowaniu standardów równowagi pracy-dom i równości płci. Efektem projektu będą rekomendacje dla polityki równościowej oraz imigracyjnej zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Wyniki badań pozwolą określić, które czynniki, oddziaływujące na przyswajanie bardziej egalitarnych wzorców kulturowych przez Polaków w Norwegii, mogą zostać wykorzystane do tworzenia podobnych strategii promowania równości płci wśród polskich par w Polsce. Plan badawczy składa się z 5 głównych działań badawczych, które uzupełniają się wzajemnie, analizując różne aspekty równowagi praca-dom i równości płci. Badania będą prowadzone na czterech poziomach: a) indywidualnym (czynniki psychologiczne), b) mikro-systemu rodzinnego, c) lokalnej społeczności migrantów oraz d) w szerszym kontekście porównań międzykulturowych (polsko-norweskich). Zastosowane zostanie szerokie spektrum metod zbierania i analizowania danych: badania podłużne i poprzeczne, jakościowe i ilościowe, jak i korelacyjne i eksperymentalne. Rezultaty badań zostaną wykorzystane do opracowania szkoleń 1) wspierających pary w osiąganiu równowagi praca-dom oraz 2) dla instytucji pracujących z imigrantami i promującymi równość płci. Nasz projekt wzmocni również sieć współpracy między norweskimi i polskimi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito