Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: ochrona środowiska; ID: 202919

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Pomeranian Biogas Model  

 

Akronim: POM-BIOGAS

 

Promotor projektu: InnoBaltica Sp. z o.o.

 

Partnerzy polscy: Politechnika Gdańska; Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy norwescy: Aquateam COWI AS

 

Wartość projektu (PLN): 3 948 097

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 948 097

Czas realizacji: 40 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.pom-biogas.eu/pl

 

 

Opis projektu: Projekt POM- BIOGAS  ma na celu określenie możliwości wykorzystania organicznej części odpadów komunalnych, jak i przemysłowych, jako substratu do produkcji biogazu. W porównaniu z wieloma państwami Europy, produkcja energii z biogazu w naszym kraju jest na bardzo niskim poziomie. Jednocześnie, projekt ma na celu opracowanie procesu prowadzącego do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz, poprzez wykorzystanie metanu do produkcji energii, redukcję jego emisji do atmosfery. W tym kontekście, projekt ma stanowić analizę gospodarki odpadami organicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii przy wzięciu pod uwagę aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Głównymi celami projektu są: optymalizacja kompozycji substratów, umożliwiająca pozyskanie najwyższej jakości biogazu, optymalizacja procesu produkcji biogazu w stacji pilotażowej oraz wskazanie najlepszych możliwości dla zastosowania biogazu i odpadu pofermentacyjnego.
W ramach projektu przewidziano realizację 4 głównych zadań:
1. Określenie dostępności biomasy z odpadów w danym regionie oraz charakterystyka odpadów organicznych;
2. Optymalizacja procesu otrzymywania biogazu;
3. Analiza efektywnego wykorzystania biogazu oraz określenie różnych możliwości jego wykorzystania;
4. Wykorzystanie odpadów pofermentacyjnych, określenie efektywności rolniczego wykorzystania odpadów pofermentacyjnych.
Ostateczne wyniki mogą posłużyć jako inspiracja dla weryfikacji gminnych planów gospodarki odpadami oraz popularyzacji biogazowni wykorzystujących odpady organiczne. Projekt ma na calu zwiększenie użycia zielonej energii z biogazu w stosunku do tradycyjnych źródeł energii.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito