Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CCS; ID: 236877

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 

Akronim: CO2MARINE

 

Promotor projektu: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 

Partnerzy polscy: Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Partnerzy norwescy: SINTEF Materials and Chemistry; Norwegian University of Science and Technology; Norwegian Institute for Water Research

 

Wartość projektu (PLN): 4 377 525

 

Kwota dofinansowania (PLN): 4 377 525

Czas realizacji: 34 miesiące

 

 

Adres strony: http://co2marine.ug.edu.pl

 

 

Opis projektu:

Celem projektu CO2MARINE jest określenie wpływu zwiększonego stężenia CO2 na procesy geochemiczne w osadach morskich i wodzie naddennej oraz na biocenozę bentosową w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego. Projekt dotyczy oceny ryzyka środowiskowego związanego z potencjalnym wyciekiem CO2 ze składowiska geologicznego pod dnem morskim, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Protokole Londyńskim i Konwencji OSPAR. W serii krótkoterminowych doświadczeń laboratoryjnych, powierzchniowe osady denne i organizmy bentosowe pochodzące z rejonu potencjalnego podmorskiego składowiska CO2 w polskiej części południowego Bałtyku (obecnie eksploatowane złoże ropy naftowej B3) zostaną poddane działaniu zwiększonego stężenia CO2 w warunkach ciśnienia hydrostatycznego odpowiadających sytuacji środowiskowej na dnie morza (głębokość wody 90 m). Eksperymenty prowadzone będą z wykorzystaniem unikalnej w skali światowej hiperbarycznej komory TiTank, co pozwoli na analizę wpływu zakwaszenia wody na procesy geochemiczne w osadach i organizmy morskie pod ciśnieniem 9 bar. Badania biologiczne dotyczyć będą zmian strukturalnych na różnych poziomach organizacji biologicznej (komórka,  tkanki, osobnik, gatunek i zbiorowisko) i aspektów funkcjonalnych (behawior, aktywność fizjologiczna i enzymatyczna). W efekcie realizacji projektu powstaną dane empiryczne opisujące zmiany geochemiczne w strefie przydennej i reakcje biologiczne na zwiększony poziom CO2 w wodzie morskiej. Na podstawie uzyskanych wyników zostaną opracowane nowoczesne metody monitorowania środowiska morskiego nad składowiskiem CO2, oparte o wskaźniki chemiczne i markery biologiczne. Mogą one znaleźć zastosowanie przy przygotowywaniu strategii oceny ryzyka związanego z geologicznym składowaniem dwutlenku węgla w sczerpanych złożach ropo- i gazonośnych pod dnem morskim w południowej części Morza Bałtyckiego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito