Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: ochrona środowiska; ID: 196923

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe  

 

Akronim: ENFLUID

 

Promotor projektu: Politechnika Śląska

 

Partnerzy polscy: Instytut Nafty i Gazu

 

Partnerzy norwescy: University of Stavanger

 

Wartość projektu (PLN): 4 062 628

 

Kwota dofinansowania (PLN): 4 062 628

Czas realizacji: 47 miesięcy

 

 

Adres strony: http://enfluid.pl/

 

 

Opis projektu:

Szczelinowanie hydrauliczne polega na kontrolowanym wytwarzaniu szczelin w skałach zbiornikowych dla węglowodorów, za pomocą wtłaczania przez odwierty do górotworu znacznych ilości odpowiedniej cieczy, pod wysokim ciśnieniem. Powstałe szczeliny pozostają otwarte, dzięki wprowadzeniu do nich materiału podsadzkowego, np. piasku, umożliwiając powrót (a następnie recykling tzw. płynu zwrotnego)  zatłoczonej cieczy oraz wzmożony dopływ ropy lub gazu do otworu wiertniczego.
Głównym celem projektu jest rozwój energetyzowanych cieczy szczelinujących (cieczy z dodatkiem lub na bazie gazów) zaprojektowanych do stosowania w formacjach ropy i gazu, w specyficznych warunkach, typowych dla Europy Środkowej.
W tych warunkach bezpośrednia adaptacja technologii i doświadczeń zagranicznych nie jest właściwym rozwiązaniem, a znane metody szczelinowania mogą wymagać modyfikacji lub rozwinięcia.
Opracowanie optymalnych składów energetyzowanych cieczy szczelinujących, przydatnych do stosowania w Europie Środkowej a także minimalizacja oddziaływania na środowisko płynów zwrotnych w procesie szczelinowania są głównymi celami projektu.
Obejmuje on szczegółowe badania, w tym doświadczalne, w symulowanych warunkach złożowych, nad właściwościami skał oraz ich zmianami pod wpływem szczelinowania, a także nad metodami oczyszczania płynu zwrotnego.
Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat efektów szczelinowania. Jego wyniki, o charakterze dobra wspólnego, mogą dać podstawy dla rozwiązywania wątpliwości związanych ze szczelinowaniem i poszerzyć ogólną wiedzę społeczną na ten temat. Byłoby to pomocne w rozwiązywaniu konfliktów między przemysłem, ochroną środowiska i oczekiwaniami społeczności lokalnych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito