Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: ochrona środowiska; ID: 199120

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Sustainable water strategy by means of tight-knit approach to water cycle in river catchment

 

Akronim: CRIS

 

Promotor projektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

 

Partnerzy polscy: Instytut Ochrony Środowiska PIB

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Water Research

 

Wartość projektu (PLN): 3 949 717

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 949 717

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.cris.ietu.katowice.pl/

 

 

Opis projektu:

Celem projektu CRIS jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami na obszarze zlewni zgodnie w wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jak stwierdziła  Komisja Europejska długofalowe,  zrównoważone zarządzanie zasobami wymaga wiarygodnej ocena aktualnego stanu środowiska oraz występujących w nim trendów. Dane zbierane w ramach monitoringu ilościowego i jakościowego wód nie są zwykle dostępne online, a ponadto pochodzą z różnych źródeł co utrudnia ich porównywanie. Te problemy może rozwiązać  proste i przyjazne narzędzie informatyczne, które umożliwi zbieranie dostępnych informacji oraz ich analizowanie. System będzie się składał z następujących elementów: 1) centralnej bazy danych, 2) zbioru zaawansowanych narzędzi modelujących w czasie rzeczywistym obieg wody w zlewni,3) interfejsu dla użytkowników serwisu, prezentującego dane w formie raportów, wykresów i map.Obszar wdrożenia, o powierzchni 910 km2, znajduje się w zlewni Małej Wisły leżącej w południowej Polsce. Obejmuje część zlewni z dużym zbiornikiem zaporowym w Goczałkowicach (32 km2) oraz dwa dopływy Wisły, poniżej zbiornika – Iłownicę i Białą. Do modelowania obiegu wody w zlewni zostaną wykorzystane następujące modele matematyczne: − model meteorologiczny Weather Research & Forecasting Model (WRF) z wykorzystaniem danych radarowych oraz danych ze stacji meteorologicznych, zlokalizowanych na obszarze zlewni, do wyznaczenia pola i intensywności opadu atmosferycznego, − model transportu oraz depozycji zanieczyszczeń powietrza CALPUFF, − model SWAT pozwalający na wyznaczanie składowych bilansu wodnego i oszacowanie parametrów jakościowych wód powierzchniowych, − model HEC-RAS level using Hydrologic Engineering Centers software (HEC-RAS);  pozwalający na oszacowanie przepływu oraz poziomu wód w ciekach, − model 3D GEMSS symulujący hydrodynamikę oraz parametry jakościowe wód zbiorników, − model MODFLOW służący do szacowania bilansu wód podziemnych oraz określania pola hydrodynamicznego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito