Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: ochrona środowiska; ID: 199338

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Development of integrated geophysical/geocemical methods of soil and groundwater pollution assessment and control in problematic areas 

 

Akronim: IMPACT

 

Promotor projektu: Instytut Podstaw Inzynierii Środowiska Polska Akademia Nauk

 

Partnerzy polscy: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Department of Chemistry; Geological Survey of Norway

 

Wartość projektu (PLN): 2 701 345

 

Kwota dofinansowania (PLN): 2 701 345

Czas realizacji:  42 miesiące

 

 

Adres strony: http://www.impact-project.pl/

 

 

Opis projektu:

Racjonalne wykorzystanie i zarządzanie zasobami gleby i wody wymaga stosowania skutecznego systemu monitorowania w celu identyfikacji obszarów zagrożonych oraz podejmowania działań prewencyjnych w odpowiednim czasie. W ramach projektu opracowane zostaną zoptymalizowane dwustopniowe techniki pomiarowe oparte na zintegrowaniu metod geofizycznych i geochemicznych służących do oceny jakości gleby i oszacowania zagrożenia środowiskowego związanego z tymi zanieczyszczeniami. Opracowywana metodyka w pierwszym etapie zakłada wykonanie pomiarów „in situ”  w oparciu o szybkie i tanie metody geofizyczne, które mogą być prowadzone skali lokalnej i regionalnej i służyć jako swego rodzaju system wczesnego ostrzegania ukazujące potencjalne obszary zanieczyszczń. W drugim etapie, przewiduje się przeprowadzenie monitoringu geochemicznego jedynie na obszarach o podwyższonym ryzykiu zanieczyszczenia w oparciu o sieć oprubowania wytyczoną na obszarach anomalii magnetycznych antropogenicznego pochodzenia. Takie rozwiązanie znacznie zmniejszyć wymaganą liczbę próbek i analiz chemicznych, a tym samym koszty oceny oddziaływania na środowisko a jednocześnie zwiększy rozdzielczość przestrzenną i efektywność ekonomiczną analiz. W ramach projektu zostanie wypracowana szczegółowa metodyka pomiarowa oraz przetestowane zostaną różne scenariusze badań na różnorodnych obszarach Polski i Norwegii.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito