Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: ochrona środowiska; ID: 201734

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Innovation in recycling technologies of sewage sludge and other biowaste - energy and matter recovery  

 

Akronim: BioTenMaRe

 

Promotor projektu: Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

 

Partnerzy polscy: Politechnika Częstochowska\Instytut Inżynierii Środowiska

 

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology, Norvegian University of Life Sciences

 

Wartość projektu (PLN): 3 942 883

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 806 386

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.biotenmare.com/

 

 

Opis projektu:

Celem projektu BioTEnMaRe jest opracowanie innowacyjnych technologii pozwalających na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Celem naukowym projektu jest opracowanie zintegrowanego model unieszkodliwiania i gospodarki osadami ściekowymi (SS) ze szczególnym uwzględnieniem jako novum: odzysku energii i materii oraz strategii rekultywacji gleb zanieczyszczonych.
Prowadzone badania koncentrują się na poprawie (SS): kofermentacja, kompostowanie, rozprowadzanie kompostu jako induktora fitoremediacji terenów skażonych i uprawa na nich roślin energetycznych (w odniesieniu do sekwestracji węgla glebowego SOC) i oceny cyklu życia LCA .
Wszystkie badania będą zmierzały do opracowywania nowych, innowacyjnych technologii w unieszkodliwianiu i zarządzaniu (SS) w celu redukcji: emisji gazów cieplarnianych, nieodnawialnych zasobów i zanieczyszczenia gleby. Projekt tworzy program badawczy poprzez połącznie wysokiej klasy ekspertów z Norwegii:

  • (NTNU) – Norwegian University of Science and Technology (www.ntnu.edu.)
  • (UMB) – Norwegian University of Life Science (www.umb.no)

i Polski:

  • (CUT) – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Instytut Inżynierii Środowiska (www.pcz.pl)

BioTEnMaRe zapewni szkolenia uczestników w celu przekazania doświadczenia ekspertów wraz z polepszeniem mobilności naukowej.
Projekt stwarza możliwości opracowania nowych technologii unieszkodliwiania (SS), w szczególności w kierunku produkcji "biozwiązków", produktów rynkowych bezpiecznych dla środowiska.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito