Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: profesura; dziedzina badań: górnictwo i geologia inżynierska; ID: 207125

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock  

 

 

Akronim: CEMENT

 

Promotor projektu: Politechnika Śląska\Wydział Górnictwa i Geologii

 

Wartość projektu (PLN): 397 494

 

Kwota dofinansowania (PLN): 397 494

Czas realizacji: 27 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.polsl.pl/Jednostki/CZP2/Strony/FSB-23.aspx

 

 

Opis projektu:

Cementy wiertnicze stosowane są jako materiał wzmacniający otwór, a także uszczelniający przestrzeń pozarurową, izolując warstwy wodonośne. W przypadku sekwestracji dwutlenku węgla należy liczyć się z możliwością oddziaływania kwaśnych gazów na wody podziemne, skały budujące górotwór i cementy wiertnicze. W wyniku zakwaszenia środowiska może dochodzić do rozpuszczania faz stałych i powstawania nowych faz mineralnych, zmieniających skład skał formacyjnych i cementów w otworze. Celem projektu jest określenie zmian zachodzących w strefie kontaktowej cement-skała w symulowanych warunkach złożowych. Badania geochemiczne i mineralogiczne będą przeprowadzone w skali laboratoryjnej. Określenie wpływu zachodzących reakcji na deteriorację lub uszczelnienie strefy kontaktowej cement-skała ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa składowania kwaśnych gazów w górotworze. Porównanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych i komputerowego modelowania geochemicznego przyczyni się do szerszego wykorzystania modelowania w przypadku reakcji zachodzących pomiędzy kwaśnymi gazami a cementami wiertniczymi.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito