Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; obszar: inżynieria środowiska; ID: 210247

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Children exposure to indoor air pollutants in nursery schools  

 

Akronim: CHEIN

 

Promotor projektu: Politechnika Śląska\Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

Wartość projektu (PLN): 397 635

 

Kwota dofinansowania (PLN): 397 635

Czas realizacji: 21 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.polsl.pl/Jednostki/CZP2/Strony/FSB-18.aspx

 

 

Opis projektu:

Obecnie ludzie spędzają 80-90% czasu wewnątrz pomieszczeń, tym samym wzrasta ich narażenie na zanieczyszczenia wewnętrzne. Jedną z grup wysokiego ryzyka są dzieci, które w odniesieniu do masy ciała wdychają więcej powietrza niż dorośli. Co więcej uważa się, że narażenie na zanieczyszczenia dzieci jest większe, gdyż organizmy w fazie wzrostu są bardziej podatne na uszkodzenia niż organizmy już rozwinięte. Pomimo iż jakość powietrza w budynkach przedszkoli ma istotny udział w narażeniu dzieci na wewnętrzne zanieczyszczenia powietrza, jak dotąd problem ten jest słabo rozpoznany. Stąd istnie potrzeba poznania zależności pomiędzy jakością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego co jest istotne w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdrowotnych. Realizacja projektu obejmuje badania stężeń wybranych chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń powietrza. Pomiary zostaną przeprowadzone w czterech przedszkolach położonych w centralnej części górnego Śląska. Do badań wybrano następujące zanieczyszczenia powietrza: lotne związki organiczne (LZO), pył zawieszony o średnicy poniżej 10 µm oraz bioaerozole (grzyby i bakterie) jako potencjalnie groźne dla zdrowia. Wykonywane będą również pomiary stężenia dwutlenku węgla wraz z parametrami fizycznymi powietrza (temperaturą i wilgotnością), które są wskaźnikiem skuteczności systemu wentylacji. Realizacja szczegółowych analiz ilościowych w połączeniu z badaniami ankietowymi oraz obserwacjami może dostarczyć danych na temat potencjalnego wpływu tych zanieczyszczeń na zdrowie i samopoczucie dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito