Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: doktorat; dziedzina badań: architektura i urbanistyka; ID: 210296

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Modernist determinants in the spatial development of Katowice  

 

Akronim: modesdek

 

Promotor projektu: Politechnika Śląska\Wydział Architektury

 

Wartość projektu (PLN): 248 019

 

Kwota dofinansowania (PLN): 248 019

Czas realizacji: 33 miesiące

 

 

Adres strony: http://modernizmkatowic.polsl.pl

 

 

Opis projektu:

Projekt ma wskazać na związki modernistycznej strategii urbanistycznej ze współczesnym wizerunkiem miasta. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie europejskiego dziedzictwa.
Celem projektu jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak kształtował się rozwój przestrzenny Katowic na tle rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej?
  • Jakie modernistyczne elementy struktury miejskiej Katowic stanowią urbanistyczne i architektoniczne determinanty kształtujące charakterystyczny wizerunek miasta?
  • Jaką rolę w kształtowaniu współczesnego rozwoju Katowic odgrywa modernistyczna tkanka miejska?

Analiza rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej przedstawiona zostanie w oparciu o analizę rozwoju przestrzennego Katowic. W ten sposób ukazany zostanie proces, który ukształtowały współczesną Europę. Wnioski z analizy mogą stać się podstawą dla strategicznych dokumentów dla rozwoju przestrzennego Katowic
W ramach projektu nastąpi publikacja pracy doktorskiej, prezentacje naukowe i publikacje cząstkowych wyników badań. Wyniki projektu adresowane skierowane będą do społeczności naukowej i praktyków specjalizujących się w planowaniu przestrzennym oraz władz lokalnych odpowiedzialnych za politykę przestrzenną Katowic.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito