Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CCS; ID: 234830

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Economically efficient and socially accepted CCS/EOR processes

 

Akronim: PRO_CCS

 

Promotor projektu: Politechnika Śląska

 

Partnerzy polscy: Politechnika Częstochowska

 

Partnerzy norwescy: Stiftelsen Norsk Institutt for Luftforsknin; Stiftelsen Tel-Tek

 

Wartość projektu (PLN): 5 314 645

 

Kwota dofinansowania (PLN): 5 314 645

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.itc.polsl.pl/pro_ccs

 

 

Opis projektu:

Istnieje kilka rozwiązań technologicznych do wychwytywania, transportu i składowania CO2 (CCS). Należy jednak zauważyć, że zastosowanie CCS w oparciu o transport lądowy oraz podziemne składowanie jest obecnie trudne do realizacji z dwóch powodów: [i] brak opłacalności ekonomicznej, [ii] brak akceptacji społecznej dla transportu i składowania, w szczególności dla urządzeń kolidujących z obiektami publicznymi i prywatnymi, jak również obszarami atrakcyjnymi dla środowiska. Celem projektu jest sformułowanie i opracowanie optymalnej konfiguracji ciągu technologicznego CCS, reprezentującego korzyści ekonomiczne oraz odpowiedni poziom akceptacji społecznej. Główna idea jest oparta na korzystnej integracji źródeł emisji CO2 wraz z odbiorcami CO2, biorąc pod uwagę, że występuje zarówno rzeczywiste jak i potencjalne zapotrzebowanie na ten gaz w celu intensyfikacji wydobycia ropy naftowej (EOR). Wykorzystanie CO2 do zwiększenia dochodów z produkcji ropy, może prowadzić do znacznej poprawy ogólnej efektywności łańcucha CCS. Zakładając, że emitenci CO2 znajdują się w Polsce na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, oczywistym rozwiązaniem wydaje się poszukiwanie obiecujących złóż ropy i gazu znajdujących się w obszarze Morza Bałtyckiego i / lub Morza Północnego. Morska lokalizacja odbiorców CO2 powinna być korzystna również z punktu widzenia akceptacji społecznej, jako że następuje znaczne zmniejszenie liczby kolizji i interakcji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. W ramach projektu zaproponowane zostaną technologie wychwytywania CO2 dla energetyki i innych sektorów przemysłowych. Dodatkowo, analiza oddziaływania na środowisko będzie przeprowadzona, przy użyciu metodologii LCA (Life Cycle Assessment). Wyniki projektu zostaną odniesione do konkretnych warunków polskich. Wnioski dotyczące stosowania technologii CCS zostaną jednak uogólnione na podstawie analiz wrażliwości obejmujących aspekty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito