Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zdrowie; ID: 201040

drukuj
A A A

 

 

Tytuł projektu: Green fuels and human health – toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels  

 

Akronim: FuelHealth

 

Promotor projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach\Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Partnerzy polscy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Państwowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

 

Partnerzy norwescy: Institute of Public Health, Oslo

 

Wartość projektu (PLN): 3 077 458

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 077 458

Czas realizacji: 39 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.fuelhealth.eu/

 

 

Opis projektu:

Zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia zwiększyły potrzebę poszukiwania nowych bio-paliw o dużym potencjale redukcji dwutlenku węgla. Obecnie bio-paliwa używane są w niewielkim stopniu w Europie, ale projekt UE, dotyczący stosowania domieszek bio-paliw w benzynie oraz oleju napędowym zakłada stopniowe zwiększanie ich udziału. W związku z tym, przed ich wprowadzeniem  na duża skalę powinny zostać zbadane potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Celem projektu FuelHealth jest ocena zdrowotnych efektów stosowania bio-paliw pierwszej i drugiej generacji. Dodatkowo, celem projektu jest ocena wpływu filtrów cząstek stałych na ewentualne toksyczne efekty emisji silnika diesla podczas spalania bio-paliw. Projekt obejmuje 3 główne zadania: fizyko-chemiczną analizę emisji silnika Diesla podczas spalania badanych bio-paliw, badania in vivo na szczurach oraz badania in vitro. Testowane bio-paliwa obejmują bio-paliwa 1 generacji - estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz bio-paliwa 2 generacji – syntetyczny polimer Neste Oil NExBTL. Emisje ze spalania powyższych bio-paliw z zastosowaniem filtrów cząstek stałych oraz bez ich stosowania zostaną zbadane z uwzględnieniem fizyko-chemicznej analizy fazy gazowej, rodzaju i wielkości cząstek oraz nanocząstek jak również chemicznej analizy związków organicznych związanych z fazą cząsteczkową. Scharakteryzowane emisje gazowe i cząsteczkowe zostaną zastosowane w badaniach biomedycznych in vivo na szczurach. Molekularne mechanizmy toksycznych efektów emisji cząsteczkowych zostaną zbadane na różnych modelach komórkowych in vitro.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito