Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne w tym badania polarne; ID: 200799

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Climate change impact assessment for selected sectors in Poland

 

Akronim: CHASE-PL

 

Promotor projektu: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

 

Partnerzy polscy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Meteorological Institute (MET Norway)

 

Wartość projektu (PLN): 3 939 357

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 939 357

Czas realizacji: 40 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.isrl.poznan.pl/chase/

 

 

Opis projektu:

Projekt CHASE-PL poszerzy współczesny stan wiedzy na temat detekcji i projekcji zmian klimatu w Polsce, a także konsekwencji zmian klimatu w wybranych sektorach oraz interpretacji niepewności. W części projektu dotyczącej nauki o klimacie zostanie przeprowadzona detekcja zmian w danych obserwacyjnych dla wielu zmiennych. Dodatkowo zostaną wykonane - walidacja re-analizy i modelowanie warunków śniegowych. W celu sporządzenia projekcji zostaną użyte współczesne narzędzia metodyczne, takie jak empiryczno-statystyczny downscaling projekcji klimatycznych, korekcja obciążenia i obróbka ostateczna przez tzw. post-processing. Zostaną stworzone projekcje ekstremalnego dziennego opadu atmosferycznego w Polsce oraz modelowanie przyszłych warunków śniegowych. Projekcje zostaną porównane z okresem kontrolnym. W części projektu dotyczącej konsekwencji zmian klimatu, badane będą wielkoskalowe konsekwencje zmiany klimatu w dorzeczach Wisły i Odry i ich zlewniach cząstkowych, z uwzględnieniem zasobów wodnych oraz  aspektów hydrologicznych, środowiskowych i rolniczych. Następnie, na podstawie wybranych indeksów, będzie przeprowadzona ocena przewidywanych zmian klimatu na ekosystemy rzeczne, tereny podmokłe i systemy rolnicze. Analiza niepewności będzie prowadzona w oparciu o identyfikację źródeł niepewności, kwantyfikację składników niepewności i zaproponowanie ram zmniejszania niepewności. Zostanie wdrożony szeroki program rozpowszechniania wyników, od publikacji naukowych wysokiej jakości, takich jak artykuły naukowe w recenzowanych czasopismach i książka na temat zmian klimatu i ich konsekwencji w Polsce, w językach angielskim i polskim, poprzez prezentacje na konferencjach naukowych po produkty zorientowane na media, w tym interaktywny system w Internecie. Wykorzystując wiedzę polskich i norweskich partnerów projekt ma szanse przyczynić się znacząco do poprawy zrozumienia wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce, o zasadniczym znaczeniu dla adaptacji do przewidywanych zmian.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito