Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: ochrona środowiska; ID: 203119

drukuj
A A A

 

 

Tytuł projektu: Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability

 

Akronim: DURAWOOD

 

Promotor projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Technologii Drewna

 

Partnerzy polscy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza\Wydział Chemii

 

Partnerzy norwescy: Norwegian Forest and Landscape Institute, Wood Technology Section

 

Wartość projektu (PLN): 3 755 546

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 755 546

Czas realizacji: 44 miesiące

 

 

Adres strony: http://durawood.up.poznan.pl/?lang=en

 

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu badawczego Durawood jest opracowanie metod zwiększenia trwałości produktów z drewna dzięki zastosowaniu coraz doskonalszych środków oraz poszukiwanie skutecznych i ekologicznych metod ochrony drewna. Drewno będące naturalnym polimerem, organicznym i odnawialnym surowcem, dzięki swoim unikatowym właściwościom znajduje zastosowanie w różnych sektorach gospodarki. Zastępowanie betonu, stali lub tworzyw sztucznych produktami z drewna może być jednym z ważnych elementów przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu. Degradacja drewna pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych jest główną przyczyną ograniczeń w zastosowaniu tego surowca. Uzyskanie dobrych impregnatów, zapewniających skuteczną ochronę produktów z drewna jest ważne ze względów ekonomicznych, środowiskowych i ekologicznych.
Zadaniem projektu jest opracowanie modelowych systemów ochrony drewna pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Do badań optymalnych środków do impregnacji drewna oraz zabezpieczania jego powierzchni wybrano związki pochodzenia naturalnego, takie jak propolis, oleje naturalne oraz alkaloidy, jak również związki syntetyczne: silany i imidazole. Zaplanowano następujące działania:

  • pozyskanie związków pochodzenia naturalnego w wyniku opracowanych podczas realizacji projektu metod ekstrakcji z materiału roślinnego (zarówno z Polski jak i Norwegii),
  • opracowanie metod syntezy imidazoli,
  • zbadanie możliwości wiązania otrzymanych preparatów w różnych konfiguracjach z drewnem i zweryfikowanie ich stopnia utrwalenia w drewnie,
  • przeprowadzenie testów otrzymanych preparatów w kierunku właściwości grzybobójczych, ogniowych oraz właściwości powierzchni.

Oczekiwane rezultaty projektu Durawood:

  • pozyskanie związków pochodzenia naturalnego oraz otrzymania związków syntetycznych zabezpieczających drewno przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,
  • opracowanie systemów zabezpieczających drewno o optymalnej skuteczności i właściwościach ekologicznych.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito