Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne, w tym badania polarne; ID: 203258

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Central European Wetland Ecosystem Feedbacks to Changing Climate – Field Scale Manipulation

 

Akronim: WETMAN

 

Promotor projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu\Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Norweski Instytut Badań Rolniczych i Środowiskowych (BIOFORSK)

 

Wartość projektu (PLN): 3 073 685

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 073 685

Czas realizacji: 47 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.wetman.pl/index.php/pl/

 

 

Opis projektu:

Torfowiska są ekosystemami bardzo wrażliwymi na zmiany klimatyczne ze względu na fakt, że po ich potencjalnym przesuszeniu w przyszłości, mogą stać się poważnym źródłem węgla emitowanego do atmosfery. W projekcie WETMAN ocenimy wpływ najbardziej prawdopodobnych zmian klimatu (ocieplenia i zmniejszenia opadów) na: 1) wymianę węgla na torfowisku, 2) stabilność i alokację węgla 3) składowe bilansu promieniowania, 4) bioróżnorodność i aktywność mikrobiologiczną w mchach torfowcach i w torfie, 5) strukturę zbiorowisk roślinnych i produkcję pierwotną, 6) optyczne i biofizyczne charakterystyki szaty roślinnej i ich zależności z mierzonymi strumieniami gazów. Warunki klimatyczne na torfowisku będą zmodyfikowane dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu manipulacji klimatem. Eksperyment ten składać się będzie z czterech bloków: kontrolnego, symulowanego „ocieplenia”, „przedłużonej suszy” podczas sezonu wegetacyjnego i łączonego efektu „ocieplenia i suszy”. Na stanowiskach na których symulowana będzie podwyższona temperatura, zastosowane będą radiatory podnoszące temperaturę o około 1.0-1.5oC. Natomiast, celem redukcji sum opadów o 30-40% na stanowiskach z przedłużoną suszą zastosowane będą nieprzezroczyste kurtyny zamykane podczas deszczu. Strumienie węgla (CO2 i CH4) i właściwości optyczne szaty roślinnej mierzone będą za pomocą zbudowanego systemu komór automatycznych zainstalowanych na jeżdżącym wózku. Celem zbadania stabilności i alokacji różnych „świeżych” i „starych” form zasymilowanego węgla stanowiska oznaczone zostaną izotopami węgla 13C-CO2. Zmiany w strukturze szaty roślinnej i jej właściwości oceniane będą z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych, celem zdalnej kontroli efektu wpływu czynników stresowych na torfowisko. Wyniki projektu pozwolą lepiej zrozumieć wpływ potencjalnych zmian klimatu na funkcjonowanie torfowiska oraz uzupełniać będą globalne oceny bilansów gazów szklarniowych na torfowiskach narażonych na wpływ ekstremalnych warunków pogodowych. 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito