Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CORE; obszar: zmiany klimatyczne w tym badania polarne; ID: 199763

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Climate forcing factors for marine environmental change during the mid and late Holocene - a link between the eastern

 

Akronim: ClimLink

 

Promotor projektu: Uniwersytet Szczeciński

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Uni Research AS

 

Wartość projektu (PLN): 3 958 866

 

Kwota dofinansowania (PLN): 3 958 866

Czas realizacji: 43 miesiące

 

 

Adres strony: -

 

 

Opis projektu:

Celem projektu jest rekonstrukcja warunków klimatycznych warunkujących zmiany w ekosystemach wschodniej części Morza Północnego, cieśnin Skagerrak i Kattegat oraz Morza Bałtyckiego, od środkowego do późnego holocenu. Wskazane zostaną główne czynniki wpływające na zmiany klimatyczne i ich wzajemne powiązania i wpływy. Przetestowane zostaną następujące hipotezy: 1) Stan Morza Północnego i Północnego Atlantyku determinuje wielkość wpływu wód o pełnomorskim zasoleniu do Bałtyku, 2) niewielkie zmiany dotyczące stanu Północnego Atlantyku mogą powodować duże zmiany w Morzu Bałtyckim, 3) zmiany warunków oceanicznych wschodniej części Morza Północnego i Północnego Atlantyku oraz Bałtyku spowodowane są tymi samymi czynnikami wywołującymi je. Badania prowadzone będą na podstawie badań mikropaleontologicznych i geochemicznych o wysokiej rozdzielczości, które posłużą do rekonstrukcji środowiskowych i klimatycznych. Rdzenie osadów do badań pobrane zostały na przekroju od Morza Norweskiego, poprzez Skagerrak, Kattegat, Basen Arkoński, Basen Bornholmski do Zatoki Gdańskiej. Szczególny nacisk położony będzie na precyzyjne ustalenie wieku osadów i ulokowanie otrzymanych wyników w kontekście stratygraficznym, na odtworzeniu zmian klimatycznych w środkowym i późnym holocenie na obszarze Północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego oraz na określeniu ich wzajemnych wpływów. Zmiany klimatyczne i zmiany w ekosystemach rekonstruowane będą w poszczególnych regionach badań na podstawie regionalnych modeli symulacyjnych, umożliwiających wskazanie czynników warunkujących zmiany, zarówno lokalnych jak i zewnętrznych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito