Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

CCS; ID: 237761

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Post-Combustion CO2 Capture on New Solid Sorbents and Application in a Moving Bed Reactor

 

Akronim: SolSorb

 

Promotor projektu: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Partnerzy polscy: -

 

Partnerzy norwescy: Buskerud and Vestfold University College; Stiftelsen SINTEF

 

Wartość projektu (PLN): 7 972 105

 

Kwota dofinansowania (PLN): 7 972 105

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

 

Adres strony: -

 

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy nowych technologii wychwytywania CO2 z gazów spalinowych (PCCC), prowadzących do znacznego zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia wydajności w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych. Otrzymywane będą nowe hybrydowe sorbenty oparte na węglach aktywnych, nanorurkach węglowych i ditlenku tytanu, modyfikowane aminami i nieorganicznymi związkami alkalicznymi. Po wstępnej ocenie właściwości fizykochemicznych najbardziej interesujące sorbenty zostaną poddane testom na wydajność selektywnej adsorpcji CO2 z mieszaniny CO2/N2, w układzie statycznym oraz dynamicznym. Aby określić wpływ zanieczyszczeń na wydajność adsorpcji, zbadana zostanie również adsorpcja CO2 z rzeczywistych gazów spalinowych. Zmierzone izotermy adsorpcji zostaną dopasowane do modeli teoretycznych. Przy pomocy równania Clausiusa-Clapeyrona wyznaczone zostanie izosteryczne ciepło adsorpcji. Bardzo ważnym celem projektu jest opracowanie nowego, laboratoryjnego prototypu adsorbera z ruchomym złożem, umożliwiającego zwiększenie zdolności adsorpcyjnej sorbentów.
Szczegółowe cele projektu to: opracowanie nowej technologii PCCC umożliwiającej wychwytywanie co najmniej 5 mmol CO2/gsorbent (w warunkach 1 bar, 25°C), selektywności w stosunku do azotu co najmniej 50 CO2/N2 (1 bar, 25°C) oraz nie przekraczającego 5% stopnia dezaktywacji sorbentu po 200 cyklach adsorpcji/desorpcji.
Badania eksperymentalne będą uzupełnione modelowaniem matematycznym w celu uzyskania informacji potrzebnych do powiększenia skali procesu PCCC.
Przeprowadzone zostaną studia literaturowe oraz badania eksperymentalne odnośnie oceny wpływu otrzymanych sorbentów na środowisko.
Oprócz aspektów natury technicznej, wykonawcy projektu będą przywiązywać szczególną wagę do wzrostu świadomości społecznej w zakresie wychwytywania i magazynowania ditlenku węgla (CCS), podkreślając potrzebę stosowania CCS w celu zredukowania globalnej emisji CO2 i uwzględniając aspekty związane z ryzykiem stosowania różnych technologii CCS.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito