Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

 

Small Grant Scheme; poziom: habilitacja; dziedzina: architektura i urbanistyka; ID: 210775

drukuj
A A A

 

Tytuł projektu: Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings 

 

Akronim: 2TaLL

 

Promotor projektu: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie\Wydział Budownictwa i Architektury

 

Wartość projektu (PLN): 399 904

 

Kwota dofinansowania (PLN): 399 904

Czas realizacji: 30 miesięcy

 

 

Adres strony: http://www.project2tall.zut.edu.pl/

 

 

Opis projektu:

Wyznaczanie lokalizacji budynków wysokich jest ważnym i aktualnym problem współczesnego planowania przestrzennego w wielu miastach europejskich. Negatywne konsekwencje lokalizacji budynku wysokiego często wynikają z braku możliwości przewidzenia jego przyszłego wpływu na krajobraz. Projekt 2TaLL bada możliwości i ograniczenia stosowania wirtualnych modeli miast (3D) do zaawansowanych analiz w tym zakresie. Projekt ma na celu opracowanie komputerowych metod symulacji wpływu budynków wysokich na krajobraz miasta pod kątem ochrony panoram i historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych (placów i ważnych ulic). Badania koncentrują się na przygotowaniu wytycznych dla stworzenia komputerowego systemu analiz zabudowy wysokiej (3D- Urban Analysis Systems), który mógłby być wykorzystywany w procesie planistycznym. Projekt zakłada szereg badań przy pomocy komputerowych metod symulacyjnych na bazie wirtualnych modeli kilku miast europejskich.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito