Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

V konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru bezpieczeństwa

28-02-2017
HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
 
Szanowni Państwo,
mam zaszczyt poinformować, 
że Minister Obrony Narodowej ogłasza
 
V KONKURS 
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE 
Z OBSZARU OBRONNOŚCI
 
Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.
 
Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są: 
 • uczelnie publiczne i niepubliczne,
 • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.
 • osoby fizyczne.

 

Laureatów wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. W Kapitule zasiadają między innymi: 
 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Szef Sztabu Generalnego WP,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Prezes Urzędu Patentowego RP,
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
 
Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:
 • w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia - 60 000 złotych, nagroda II stopnia - 40 000 złotych, nagroda III stopnia - 20 000 złotych,
 • w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia - 50 000  złotych, nagroda II stopnia - 20 000 złotych,
 • wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezes Urzędu Patentowego RP.
 
Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 12 maja 2017 r
 
Szczegóły dotyczące Konkursu zawiera regulamin (w załączeniu).
 
Z poważaniem:
prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI
Podsekretarz Stanu w MON
Przewodniczący Kapituły Konkursu
 

Pliki do pobrania

2017.01.24_zalaczniki_do_regulaminu.docx 2017.01.24_zalaczniki_do_regulaminu.docx

Załączniki do regulaminu konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito