Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

BroTech

drukuj
A A A

Program BroTech ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności procesu transferu technologii między sferą nauki i gospodarki. Dzięki niemu, jednostki naukowe (JN), ale też mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) realizujące przedsięwzięcia z zakresu komercjalizacji wyników badań i transferu technologii mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii.

 

Zamierzeniem Programu jest wsparcie sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w obrocie technologiami, stanowiącego ważny element infrastruktury ułatwiającej transfer technologii w Polsce.

 

Obok usług doradczych związanych z transferem technologii, Program stwarza możliwość zakupu usług związanych z doradztwem w zakresie praw ochrony własności przemysłowej oraz tworzenia umów licencyjnych. Realizacja projektów w ramach BroTech pozwoli również na nawiązanie dialogu oraz zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy Wnioskodawcą i stroną zainteresowaną kupnem/sprzedażą technologii.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito