Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wyniki I Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

05-06-2017
Szanowni Państwo,
 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki I Konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.
 
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, przedstawiamy Listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków wraz z informacją o rekomendacji do finansowania oraz Listę rankingową negatywnie zaopiniowanych wniosków.
 
Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 11 Regulaminu I konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą, a treść recenzji udostępniona w systemie OSF.
 
Odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu I konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Powyższe odwołania można składać wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.
 
W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.
 
 
Informacja o Wykonawcach, tytułach Projektów oraz wysokości przyznanego dofinansowania dla pozytywnie zaopiniowanych wniosków opublikowana zostanie po zawarciu umów o wykonanie i finansowanie Projektu.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito